monitor

listen to the pronunciation of monitor
İngilizce - Türkçe
{f} izlemek

Birçok şirket çalışanlarının internet etkinliğini izlemektedir. - Many companies monitor their employees' internet activity.

Bir uydu eriyen buzulları izlemek için yörüngeye fırlatıldı. - A satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.

{f} gözlemek

Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü. - Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change.

{i} izleme tertibatı
{i} gözlemci öğrenci
(Ticaret) eşgüdümcü
{i} varan
basınç algılayıcısı
(Ticaret) gözetimci
(Bilgisayar) görüntü uçbirimi
gözleyici
(Biyokimya) tekser
{i} monitor
{i} etobur kertenkele
{i} ekran
denetlik
gözlem sistemi
{i} gözleme

Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü. - Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change.

{i} monitör

Tom monitörlere bağlandı. - Tom is hooked up to monitors.

Monitörünüzü ayarladınız mı? - Have you calibrated your monitor?

dinlemek
(yayın/telsiz/vb.) izlemek
{f} takip et
denetlemek
sınıf başkanı
(Nükleer Bilimler) ışın uyarı aygıtı,izleyici,ölçüm cihazı (aygıtı), tarama aygıtı
{f} gözetle
görüntü birimi
(Tıp) Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak
izleme veya gözlem tertibatı
sınıfta düzeni korumakla görevlendirilen öğrenci
{i} izleme/gözlem sistemi
taretinde ağır topları olan güvertesi basık eski bir harp gemisi
(Tıp) Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör
nasihat eden kimse
(Askeri) NEZARET ETMEK (HV.): Durum, program, projelerle ilgili konulara karşı bir emir verme veya idare sorumluluğu olmaksızın, uyanık ve dikkatli bulunmak. Maksat; mevcut veya değişen durumlara uygun, sorumluluk sahası dahilindeki düzeltmelerin yapılabilmesidir
etobur iri bir kertenkele
(Mukavele) gözlemek, izlemek, kontrol etmek, denetlemek
{i} (Bilgisayar) , TV monitör
Görüntüleyici
takip etmek
(Ticaret) denetleyici
(Bilgisayar) izleme
(Bilgisayar) izle
izleme sistemi
monitörü
monitor computer
(Bilgisayar) monitör bilgisayar
monitor name
(Bilgisayar) monitör adı
monitor name
(Bilgisayar) monitörün adı
monitor program
monitör programı
monitor program
(Bilgisayar) gözetim programı
monitor program
(Bilgisayar,Teknik) gözleme izlencesi
monitor program
gözleme programı
monitor station
(Bilgisayar) gözetim bilgisayarı
monitor unit
(Tıp) monitör ünitesi
monitor display
monitör göstericisi
monitor program
kontrol programı
monitor roof
tepe aydınlıklı çatı
monitor routine
denetlik yordamı
monitor lizard
kertenkele monitör
monitor roof
tepe aydinlikli çatı
monitor system
izleme sistemi, izleme dizgesi
monitor #
(Bilgisayar) monitör #
monitor a phone call
telefon dinlemek
monitor and control
(Askeri) gözlem ve kontrol
monitor compliance
(Ticaret) uyum takibi
monitor compliance
(Ticaret) uygunluğun izlenmesi
monitor device
(Bilgisayar) monitör aygıtı
monitor display
(Bilgisayar,Teknik) izleme göstericisi
monitor gamma
(Bilgisayar) monitör gama
monitor housing
(Nükleer Bilimler) ölçüm aygıtı yuvası
monitor hypothesis
(Dilbilim) denetleme varsayımı
monitor icons
monitör simgeleri
monitor lizard
(Hayvan Bilim, Zooloji) dev kertenkele
monitor loudspeaker
denetim hoparlörü
monitor loudspeaker
kontrol hoparlörü
monitor model
(Dilbilim) düzeltili yöntem
monitor model
(Dilbilim) denetleme örnekçesi
monitor power
(Bilgisayar) monitör gücü
monitor roof
(İnşaat) fenerli çatı
monitor routine
(Bilgisayar,Teknik) izleme yordamı
monitor routine
(Bilgisayar,Teknik) denetleme yordamı
monitor silence
(Bilgisayar) sessizliği izle
monitor tones
(Bilgisayar) tonları izle
monitor usage
(Bilgisayar) monitör kullanımı
monitor volume
(Bilgisayar) monitör sesi
monitor volume
(Bilgisayar) monitor ses
monochrome monitor
(Bilgisayar) tek renkli monitör
monochrome monitor
tek renkli ekran
modulation monitor
modülasyon monitörü
modem monitor applet
(Bilgisayar) modem monitörü uygulaması
monochrome monitor
bilg. tek- renkli monitör
monitoring
{i} izleme

Oliver ebeveynleri Tom ve Mary'nin kurallar koymadığını ya da onun nerede olduğunu izlemediklerini düşündü. - Oliver thought that his parents, Tom and Mary, weren't setting rules or monitoring his whereabouts.

event monitor
(Bilgisayar) olay izleyici
hall monitor
(Eğitim) nöbetçi öğrenci
hall monitor
(Eğitim) nöbetçi öğretmen
hardware monitor
(Bilgisayar) donanım gözleyici
monitor to
(Politika, Siyaset) izlemek
monitor to
(Politika, Siyaset) denetlemek
monitored
gözlenen
monitored
izlenen
monitoring
gözetim
monitoring
(Tıp) monitoraj
monitoring
(Bilgisayar) görüntüleniyor
monitoring
(Ticaret) nezaret
monitoring
gözetleme
monitoring
gözleme
monitoring
(Tıp) monitörde izleme
monitoring
(Dilbilim) denetleme
monitoring
izlem

Oliver ebeveynleri Tom ve Mary'nin kurallar koymadığını ya da onun nerede olduğunu izlemediklerini düşündü. - Oliver thought that his parents, Tom and Mary, weren't setting rules or monitoring his whereabouts.

monitoring
(Dilbilim) düzenleme
monitoring
dinleme
status monitor
(Bilgisayar) durum izleyici
actual monitor
çıkış monitörü
african monitor
afrika kertenkelesi
control monitor
kontrol ekranı
hardware monitor
donanım monitörü
master monitor
ana monitör
master picture monitor
ana resim monitörü
monitoring
{f} izle

Oliver ebeveynleri Tom ve Mary'nin kurallar koymadığını ya da onun nerede olduğunu izlemediklerini düşündü. - Oliver thought that his parents, Tom and Mary, weren't setting rules or monitoring his whereabouts.

performance monitor
performans monitörü
television monitor
resim monitörü
video monitor
monitör
Monitoring
izlemk
blood pressure monitor
Tansiyon aleti
class monitor
Sınıf başkanı
colour monitor
renkli monitör
geostationary airglow monitor (esa)
Geosenkron airglow monitör (ESA)
hall monitor
okulda gözetmenlik yapan nöbetçi öğrenci
holter monitor
Seyyar elektrokardiyogram. Bir hastanın,normal faaliyetlerini yaparken, üzerinde taşıdığı cihazla alınan kalp grafiği izlenimi
limit monitor
limit monitör
monitorial
Kalfa
monitoring
izleyerek
monitoring
izlemede
monitors
monitörler

Tom monitörlere bağlandı. - Tom is hooked up to monitors.

picture monitor
resim monitörü, görüntü denetligi
software monitor
yazılım monitörü
water monitor
su kirliliği göstergesi
Operating pressure monitor
(Tekstil) Çalışma basıncı gözleyici
Pressure monitor
(Tekstil) Basınç gözleyici
Vacuum monitor
(Tekstil) Vakum gözleyici
Yarn monitor
(Tekstil) İplik gözleyici, iplik yoklayıcı
Yarn monitor amplifier
(Tekstil) İplik yoklama kuvvetlendiricisi
air monitor
(Nükleer Bilimler) hava ölçüm aygıtı
analog monitor
Örneksel Görüntüleyici
assigned radiation monitor
(Çevre) yetkili radyasyon gözlemcisi
automatic radio monitor
otomatik yayin denetleyicisi
average power range monitor
(Nükleer Bilimler) ortalama güç aralığı ölçüm aygıtı
baby monitor
bebek telsizi
chemical agent monitor; crisis action module
(Askeri) kimyasal harp maddesi kontrol maddesi; kriz müdahele modülü
debug monitor
Hata Ayıklama Monitörü
debug monitor
Hata Ayıklama İzleyicisi
display monitor
Görüntüleme Aygıtı
display monitor
görüntü uçbirimi
flight monitor
(Askeri) uçuş gözlemcisi
flip down monitor
(Televizyon) alt ekran
frequency monitor
frekans gozleyici
hand and foot contamination monitor
(Nükleer Bilimler) el ayak bulaşma izleme cihazı el ayak radyoaktif kirlenme ölçüm cihazı
if monitor dll
(Bilgisayar) arabirim izleme dll'si
infrared monitor
kızılötesi monitör
intermediate range monitor
(Nükleer Bilimler) orta aralık ölçüm aygıtı
ip security monitor
ıp güvenlik monitörü
joint communications security (COMSEC) monitor Activity
(Askeri) müşterek muhabere güvenlik (COMSEC) izleme faaliyeti
language monitor
Dil Monitörü
line monitor
hat gozleyicisi
local power range monitor
(Nükleer Bilimler) yerel güç aralğı ölçüm aygıtı
malfunction monitor
(Otomotiv) arıza monitörü
memory monitor
(Bilgisayar) bellek monitörü
memory monitor
(Bilgisayar) bellek izleme
missile monitor
(Askeri) füze ateş taksim aygıtı
missile monitor
(Askeri) FÜZE ATEŞ TAKSİM AYGITI: Alay, hava savunma grubu, tabur ve batarya seviyelerinde kullanılan elektronik seyyar hava savunma ateş taksim teçhizatı. Bu teçhizat; bilgilerin sistem dahilinde hemen alınıp verilmesinde, adedi bilgilerin yüksek süratte gönderilmesi metodundan faydalanır. Kara ordusu Hava savunma komutanının birliklerinin faaliyetlerini kontrol etmesi ve gereğinde düzeltici işlem yapmasına imkan sağlar. Komşu füze ateş taksim sistemleri ile bağlantılı bulunduğu takdirde, bunlarla otomatik atış esasları gönderme hattı vasıtasıyla, otomatik olarak bilgi teatisinde bulunur
monitoring
gözlemleme
monitoring
(Nükleer Bilimler) kontrol-ölçümü,izleme,monitoring
monitoring
(Askeri) DETEKSİYON (ABD SAVUNMA KURULU): Radyasyon mevcudiyetinin meydana çıkarılması ve radyasyon ölçme aletleri ile ölçülmesi işlemi
performance monitor
Başarım Monitörü
personal radiation monitor
(Nükleer Bilimler) kişisel radyasyon izleyicisi,kişisel ışınım ölçüm cihazı,kişisel radyasyon ölçüm aygıtı(cihazı)
port monitor
Bağlantı Noktası Monitörü
portal monitor
(Çevre) kapı izleyicisi
preview monitor
(Teknik,Televizyon) ön denetlik
preview monitor
(Teknik,Televizyon) ön monitör
program element monitor
(Askeri) PROGRAM UNSURU NEZARETÇİSİ (HV.): Program unsurları üzerinde başlıca sorumluluğa sahip büroda, bir program unsuruna topyekün nezaret görevi verilmiş şahıs
program element monitor
(Askeri) program unsur monitörü
programme element monitor
(Askeri) program unsuru nezaretçisi
project monitor
(Politika, Siyaset) proje izleyicisi
radiation monitor
(Nükleer Bilimler) radyasyon izleyici cihaz,radyasyon ölçüm aygıtı,radyasyon monitoru
recording input monitor
(Bilgisayar) recording ınput monitor
rotation monitor
devir bekçisi
shut off monitor
(Bilgisayar) monitörü kapat
start range monitor
(Nükleer Bilimler) başlangıç aralığı ölçüm aygıtı
system monitor
Sistem Denetimi
system monitor
Sistem Monitörü
target monitor
(Bilgisayar) hedef monitör
television monitor
(Televizyon) görüntü denetliği
temperate monitor kit
sıcaklık monitörü kiti
thermo monitor
termo monitör
tire pressure monitor
lastik basıncı monitörü
two page monochrome monitor
İki sayfalık siyah beyaz ekran
voice input monitor
(Bilgisayar) ses giriş ekranı
voice monitor
(Bilgisayar) ses monitörü
voice monitor
(Bilgisayar) ses ekranı
yarn monitor
iplik gözleyici
yarn monitor
iplik yoklayıcı
İngilizce - İngilizce
Any of several publications e.g. the "Christian Science Monitor"
A text of works or instruction which are not secret and may be written e.g. "Indiana Monitor and Freemasons' Guide"
A program for viewing and editing, as in machine code monitor
A device similar to a television set used as to give a graphical display of the output from a computer
A student leader in a class
To watch over, guard

He carefully monitored the chemical experiment.

An all-iron steam-powered screw-propelled warship with one or two dual gun turrets, and low freeboard
An ironclad
A type of armored warship designed for riverine warfare
A class of warship designed for shore bombardment rather than combat with other ships
A monitor lizard
Someone who watches over something; a person in charge of something or someone
{n} one who warns others of faults, informs of duty, or gives useful hints
A text of works or instruction which are not secret and may be written e.g. "Indiana Monitor and Freemasons Guide"
Monitors are a synchronization mechanism based in some sense on data abstraction A monitor encapsulates the representation of a shared resource and provides operations that are the only way of manipulating it In other words, a monitor contains variables that represent the state of the resource and procedures that implement operations on the resource; a process or thread can access the monitor's variables only by calling one of its procedures Mutual exclusion among the procedures of a monitor is guaranteed; execution of different procedures, or two calls to the same procedure, cannot overlap Conditional synchronization is provided by condition variables (see condition variables) A good reference is [Andrews91]
like a TV, an output device used to display text and images being processed by the computer
To listen to the sound This may be a musician on the platform, the sound man or anyone else listening It may also be the loudspeaker that is used by the musician on the platform to listen to the sound
A computer's display screen The characteristics of the monitor must match those of the video driver circuitry Thus, a high-resolution graphics board requires a high-resolution monitor Modern monitors are all VGA or better
The part of a computer that contains the screen where messages to and from the central processing unit (CPU) are displayed Monitors come in a variety of sizes and resolutions The higher the number of pixels a screen is capable of displaying, the better the resolution Sometimes may be referred to as a CRT
independent person who assists a provider accredited to award a degree in reviewing the success of the degree programme and the effectiveness of the provider's quality management system
Any large Old World lizard of the genus Varanus; esp
is an instrument used for continuous measurement of a condition which must be kept within prescribed limits Monitors are not the same as analyzers An analyzer is capable of determining the quality, quantity and/or type of specific substance or substances in a mixture A monitor continuously measures a condition which must be kept within prescribed limits
You can refer to a person who checks that something is done correctly, or that it is fair, as a monitor. Government monitors will continue to accompany reporters. Ironclad warship originally designed for use in shallow harbours and rivers to blockade the Confederate states in the American Civil War. The original ironclad, built by John Ericsson, was named Monitor Its innovative design included minimal exposure above the waterline, a heavily armoured deck and hull, and a revolving gun turret. The inconclusive Battle of the Monitor and Merrimack (1862) was the first between ironclad warships. Never seaworthy, the Monitor sank during a gale off Cape Hatteras that same year, but the U.S. Navy built many improved monitors during the war. The British navy kept its monitors in service as late as World War II. Christian Science Monitor The Monitor and Merrimack Battle of the monitor lizard
A hardware device used to display the visual output of a computer Uses a CRT tube (the same tube used in a TV)
{f} supervise, observe; follow up on, check up on; regulate the quality of radio or television broadcasts; keep track of, regulate
Regularly keeping watch over processes or funds, usually done in a "big picture" or holistic way Use monitoring (a key element of control) to ensure that the business objective is being met Monitoring can happen at different stages of the process Different people (or offices) may be monitoring the different aspects of a process
device which displays computer output From its use to "monitor" progress of a program
A tool holder, as for a lathe, shaped like a low turret, and capable of being revolved on a vertical pivot so as to bring successively the several tools in holds into proper position for cutting
A monitor nozzle
keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance
It is sometimes five or six feet long
any of various large tropical carnivorous lizards of Africa and Asia and Australia; fabled to warn of crocodiles a piece of electronic equipment that keeps track of the operation of a system continuously and warns of trouble electronic equipment that is used to check the quality or content of electronic transmissions display consisting of a device that takes signals from a computer and displays them on a CRT screen an iron-clad vessel built by Federal forces to do battle with the Merrimac keep tabs on; keep an eye on; keep under surveillance
One who admonishes; one who warns of faults, informs of duty, or gives advice and instruction by way of reproof or caution
an iron-clad vessel built by Federal forces to do battle with the Merrimac
A small television monitor hooked up to the camera and/or a recording device that allows people other than the camera operator to check the quality of a scene as it is being shot or to check and see if it needs to be done again
electronic equipment that is used to check the quality or content of electronic transmissions
A monitor is a machine that is used to check or record things, for example processes or substances inside a person's body. The heart monitor shows low levels of consciousness
A television-like screen that shows text, graphics, and other functions performed by the computer
a piece of electronic equipment that keeps track of the operation of a system continuously and warns of trouble
The visual readout device of a computer system A monitor can be in several forms: , a cathode ray tube (CRT), a liquid crystal display (LCD), or a flat-panel, full-color display See DISPLAY
display consisting of a device that takes signals from a computer and displays them on a CRT screen
Also called a display A device that displays text and graphics generated by a computer Desktop monitors are usually cathode-ray tubes, and laptop monitors are usually liquid crystal display A monitor can be monochrome (black and white) or color Color monitors may show either digital or analog color
If someone monitors radio broadcasts from other countries, they record them or listen carefully to them in order to obtain information. Peter Murray is in London and has been monitoring reports out of Monrovia
someone who supervises (an examination)
Hence, specifically, a pupil selected to look to the school in the absence of the instructor, to notice the absence or faults of the scholars, or to instruct a division or class
The screen for viewing computer information is called a monitor
A device that observes and records selected activities within a data processing system for analysis Possible uses are to indicate significant departure from the norm, or to determine levels of utilization of particular functional units Software or hardware that observes, supervises, controls, or verifies operations of a system The function required to initiate the transmission of a token on the ring and to provide soft-error recovery in case of lost tokens, circulating frames, or other difficulties The capability is present in all ring stations Software that monitors specific applications or the systems on which the applications rely Monitors typically monitor information such as available disk space or application errors and compare the information to defined thresholds When thresholds are exceeded, either system or network administrators can be notified, or an automated response can be performed
any of various large tropical carnivorous lizards of Africa and Asia and Australia; fabled to warn of crocodiles
An application that receives RTCP packets sent by participants in an RTP session, in particular the reception reports, and estimates the current quality of service for distribution monitoring, fault diagnosis and long-term statistics The monitor function is likely to be built into the application(s) participating in the session, but may also be a separate application that does not otherwise participate and does not send or receive the RTP data packets These are called third party monitors
Early computer users used the term monitor to define a type of program Now, monitor is used to refer to the screen on which your computer displays its pictures which used to be known as a Visual Display Unit, or VDU, and sometimes still is
{i} supervisor, device for regulating (esp. the transmission quality of radio and television broadcasts); screen, device that produces the visual display (Computers); one who oversees; inspector; that which warns or cautions
the tv like display attached to the computer, comes in varieties with names like CGA, EGA, VGA, super VGA which indicate the maximum resolution of the displayed image
Speakers placed at the foot of the stage enabling the performers to better hear themselves In the absence of monitors, vocalists will often cup one hand loosely over the ear This reflects more of the voice back to the ear and greatly improves the control of pitch
An ironclad war vessel, very low in the water, and having one or more heavily-armored revolving turrets, carrying heavy guns
To seek information about an agent's behavior; a device that provides such information
Niloticus, which is useful because it devours the eggs and young of the crocodile
A monitor is a screen which is used to display certain kinds of information, for example in airports or television studios. He was watching a game of tennis on a television monitor. = screen
the part of your computer system that looks like a tv; the part with the screen
the Egyptian species V
A video display screen commonly used with microcomputers and graded by its display size, display resolution, graphics capabilities, and ability to display outputs in a single color (monochrome) or several colors
If you monitor something, you regularly check its development or progress, and sometimes comment on it. Officials had not been allowed to monitor the voting You need feedback to monitor progress. + monitoring moni·tor·ing analysis and monitoring of the global environment
A device for viewing video A high resolution television set without a tuner for displaying live or recorded video signals
The hardware component that provides the visual display
someone who gives a warning so that a mistake can be avoided
monitor lizard
Any of various large lizards of the genus Varanus, native to Africa, Asia and Australia, that are carnivorous
monitor lizards
plural form of monitor lizard
monitor lizard
Any of about 30 species of lizards (genus Varanus, family Varanidae), found in the Old World tropics and subtropics. Most have an elongated head and neck, a heavy body, a long tail, and well-developed legs. The smallest monitor grows to 8 in. (20 cm), but several species (e.g., the Komodo dragon) are very large. The two-banded, or water, monitor (V. salvator), of South Asia, grows to 9 ft (2.7 m). The perenty (V. giganteus), of Australia, grows to 8 ft (2.4 m). The so-called earless monitor (Lanthanotus borneensis), a rare lizard of Borneo and the only species of the family Lanthanotidae, grows to 16 in. (40 cm) long
monitor nozzle
A nozzle capable of turning completely round in a horizontal plane and having a limited play in a vertical plane, used in hydraulic mining, fire-extinguishing apparatus, etc
monitor program
a program that observes and regulates and controls or verifies the operations of a data-processing system
baby monitor
A device used to measure the vital signs of a baby
baby monitor
An intercom system that enables a person to remotely detect sounds of distress from a baby; a baby alarm
heart rate monitor
A wearable device that allows a user to measure their heart rate in real time, usually consisting of a chest strap transmitter and a wrist receiver
lace monitor
A particular kind of monitor lizard, native to Australia
monitoring
The act of detecting the presence of radiation and the measurement thereof with radiation measuring instruments
monitoring
The act of detecting the presence of signals, such as electromagnetic radiation, sound, or visual signals, and the measurement thereof with appropriate measuring instruments
monitoring
The act of listening, carrying out surveillance on, and/or recording the emissions of one's own or allied forces for the purpose of maintaining and improving procedural standards and security, or for reference, as applicable
monitoring
Present participle of monitor
savannah monitor
Varanus exanthematicus, a species of monitor lizard
water monitor
A large lizard native to Southeast Asia, with scientific name Varanus slavator
hall monitor
A hall monitor is a student volunteer who is charged with maintaining order in a school's corridors. They may be either students who are chosen for the position because they are responsible, or that may be chosen on a rota from all available students
komodo monitor
(Hayvan Bilim, Zooloji) A very large monitor lizard native to Komodo and neighbouring Indonesian islands. [Varanus komodoensis.]
Battle of the Monitor and Merrimack
(March 9, 1862) Naval engagement in the American Civil War at Hampton Roads, Va. The Merrimack, originally a federal frigate, had been salvaged by the Confederates, fitted with iron armor, and renamed the Virginia. It sank several wooden Union warships before meeting the Union's Monitor. After a four-hour battle, both ships were damaged, but each side claimed victory. Both ships were destroyed later in 1862, the Virginia by its crew to avoid capture and the Monitor in a storm. The battle is notable as history's first duel between ironclad warships and as the beginning of a new era in naval warfare
Christian Science Monitor
a US daily newspaper, owned by the Christian Science religion, which has articles about politics, national and international news, and short stories
Christian Science Monitor
major daily newspaper published in the United States
RGB monitor
monitor which receives input signals from each of the primary colors (red, green, blue) separately
The Christian Science Monitor
Daily newspaper of national and international news and features, published Monday through Friday in Boston under the auspices of the Church of Christ, Scientist (see Christian Science). Established in 1908 at the urging of Mary Baker Eddy as a protest against the sensationalism of the popular press, it became one of the most respected U.S. newspapers, famous for its thoughtful treatment of the news and for the quality of its assessments of political, social, and economic developments. It strictly limits the kinds of advertising it accepts. It maintains its own bureaus to gather news abroad and publishes a weekly world edition. The newspaper won its sixth Pulitzer Prize in 1996, in the category of international reporting
The monitor
varan
The monitor
sauvegarde
african monitor
destroys crocodile eggs
cardiac monitor
a piece of electronic equipment for continual observation of the function of the heart
color monitor
color display, screen which can display color images
electronic fetal monitor
an electronic monitor that monitors fetal heartbeat and the mother's uterine contractions during childbirth
electronic fetal monitor
An electronic device used during labor to monitor fetal heartbeat and maternal uterine contractions
fixed frequency monitor
monitor which only receives display signals in specific groups of frequencies
gray scale monitor
screen which can on display shades of gray
grayscale monitor
monitor which can only display shades of gray
lcd monitor
A lightweight, portable and compact alternative to the CRT monitors Available with touch screen option
lcd monitor
The liquid crystal display colour screen on most digital cameras, usually 1 8 to 2 5 inches measured diagonally; used to check images after they are shot The LCD monitor is usually more accurate than an optical viewfinder, though not as convenient to use
lcd monitor
All but cheap and cheerful digital cameras now have an LCD that's used as a viewfinder to compose pictures and to review previously taken and stored images These first appeared on camcorders and often allow advanced menus to be selected and viewed Playback options may include a choice of full screen, zoom magnify or thumbnail views Some also have a slide show mode Buying adviceIt's great to have an LCD as a viewfinder, but check that you can see it well in daylight Some have a brightness control to help when in bright conditions the screen view is poor, alternatively you may be able to buy a hood to shield the screen from reflections Also use the LCD sparingly as batteries can drain quickly with use
lcd monitor
A monitor that uses liquid-crystal display technology Many laptop and notebook computers use LCD displays because of their low power requirements
lcd monitor
An LCD monitor is a flat monitor using LCD technology in stead of the big conventional Cathode Ray Tube (CRT) For years LCD type panels were used for notebook computers only, but full-size LCD monitors are also being manufactured These monitors can be connected to any desktop PC as an alternative to conventional monitors The biggest advantages are a clear and sharp image, it doesn't take much space on the desk and it doesn't produce a lot of heat However the price of an LCD monitor is quite high
lcd monitor
A lightweight, portable and compact alternative to the CRT monitor Available with touch screen option
maestricht monitor
The Mosasaurus Hofmanni
monitored
past of monitor
monitorial
of, or relating to an admonition; monitory
monitorial
not secret and therefore printed in the Monitor
monitorial
Done or performed by a monitor; as, monitorial work; conducted or taught by monitors; as, a monitorial school; monitorial instruction
monitorial
of, or relating to monitors
monitorial
{s} of a monitor, of a supervisor, of an inspector
monitorial
Of or pertaining to a monitor or monitors
monitoring
Distinguished from review, a process whereby the quality of provision is monitored, normally at the level of the course and/or programme, normally by the provider i e teacher or teaching team and possibly by a departmental body, normally regularly (e g annually)
monitoring
Activities undertaken by ED staff members to review and evaluate specific aspects of a grantee's activities under a discretionary grant or cooperative agreement; they include 1) measuring a grantee's performance, 2) assessing a grantee's adherence to applicable laws, regulations, and the terms and conditions of the award, 3) providing technical assistance to grantees, and 4) assessing whether a grantee has made substantial progress
monitoring
collection and analysis of financial and non-financial information on a regular basis in order to check a project's performance compared with its stated objectives, budget and work plan Monitoring is normally seen as an internal project activity, but can also be external (by outsiders) Monitoring is normally concerned with inputs, activities and outputs Monitoring systems can, however, also generate information on progress at the purpose level
monitoring
Periodic or continuous determination of the amount of ionizing radiation or radioactive contamination present in an occupied region, as a safety measure, for the purpose of health protection
monitoring
Determining the amount of ionizing radiation or radioactive contamination present Also referred to as surveying
monitoring
A planned, systematic, and ongoing process to gather and organize data, and aggregate results in order to evaluate performance
monitoring
Periodic or continuous collection of data (measured parameters) using consistent methods to determine the status (the condition of the ecological resources) of a water body and watershed and the changes in those measurements over time
monitoring
The regular collection and analysis of information to assist timely decision making, ensure accountability and provide the basis for evaluation and learning It is a continuing function that uses methodical collection of data to provide management and the main stakeholders of an ongoing project or programme with early indications of progress and achievement of objectives
monitoring
A method that the NJDOE utilizes to ascertain the extent to which a grantee is complying with the provisions of the grant, and to determine the progress being made towards accomplishment of the goals, objectives, and activities in the approved grant application
monitoring
A continuing function that aims primarily to provide managers and main stakeholders with regular feedback and early indications of progress and lack thereof in the achievement of intended results Monitoring tracks the actual performance or situation against what was planned or expected according to pre-determined standards Monitoring generally involves collecting and analyzing data on implementation processes, strategies and results and recommending corrective measures
monitoring
The procedure or operation of locating and measuring radioactive contamination by means of survey instruments which can detect and measure (as dose rates) ionizing radiations The individual performing the operation is called a monitor
monitoring
the act of overseeing the progress of a clinical trial, and of ensuring that it is conducted, recorded, and reported in accordance with the protocol, standard operating procedures (S0Ps), good clinical practice (GCP), and the applicable regulatory requirement(s)
monitoring
Systematically checking ( 1 ) Monitoring of student progress In an effective school, student academic progress is measured frequently by using a variety of assessment procedures Results are used to improve individual student performance and to improve the instructional program (2) Monitoring is a required step in the school improvement process A State Board initiated audit team will visit each school at least twice during each 4year accreditation cycle in order to validate the degree that goals/targets have been attained
monitoring
The act of listening, carrying out surveillance on, and/or recording the emissions of ones own or allied forces for the purpose of maintaining and improving procedural standards and security, or for reference, as applicable
monitoring
It is the responsibility of the project sponsor to put arrangements in place to monitor the financial and physical performance of the project All applicants are required to state on the application form how the performance of the project will be monitored Monitoring arrangements are designed to determine progress towards project outputs and involve the collection of data and other evidence relating to project performance Organisations are required to submit detailed monitoring data to the European Secretariat as part of the conditions for receiving grant Projects that dramatically under-perform can be required to repay grant awarded
monitoring
A process whereby the programmatic and business management performance aspects of a grant are reviewed by assessing information gathered from various reports, audits, site visits, and other sources
monitoring
The on-going process of reviewing a program or activity to determine whether set standards or requirements are being met
monitoring
The act of listening, carrying out surveillance on, and/or recording of enemy emissions for intelligence purposes
monitoring
1) Periodic or continuous determination of the does rate in an occupied area (area monitoring) or the does received by a person (personnel monitoring), 2) periodic or continuous determination of the amount of ionizing radiation or radioactive contamination present in an occupied region, as a safety measure for purposes of health protection, 3) personnel - monitoring any part of any individual, his breath, or excretions, or any part of his clothing
monitoring
Monitoring is a quality function used within contact centers to assure quality communications, coach and counsel telephone agents and identify opportunities for operating and marketing improvements
monitoring
the act of observing something (and sometimes keeping a record of it); "the monitoring of enemy communications plays an important role in war times"
monitoring
the act of observing something (and sometimes keeping a record of it); "the monitoring of enemy communications plays an important role in war times
monitoring
Monitoring is the term used to describe the activities carried out to keep a close watch over implementation -- to check that the code is consistently being complied with One of the main characteristics of monitoring is that it is a frequent or continuous process Frequent in this context means being present in the work place often enough so as to be able to detect variations in behavior or circumstances
monitoring
Also called Position Monitoring or Service Observing The process of listening to agents' telephone calls for the purpose of maintaining quality Monitoring can be: A) silent, where agents don't know when they are being monitored, B) side by side, where the person monitoring sits next to the agent and observes calls or C) record and review, where calls are recorded and then later played back and assessed
monitoring
The act of overseeing the progress of a research study to ensure that the rights and well-being of participants are protected, that the data are accurate, complete and verifiable, and that the conduct of the research is in compliance with the protocol, with applicable regulatory requirements and with standards of the field (ICH GCP 1 38; ICH GCP 5 18 1)
monitoring
Measurement of air pollution is referred to as monitoring EPA, state and local agencies measure the types and amounts of pollutants in community air The 1990 Clean Air Act requires certain large polluters to perform enhanced monitoring to provide an accurate picture of their pollutant releases Enhanced monitoring programs may include keeping records on materials used by the source, periodic inspections, and installation of continuous emission monitoring systems (CEMS) Continuous emission monitoring systems will measure, on a continuous basis, how much pollution is being released into the air The 1990 Clean Air Act requires states to monitor community air in polluted areas to check on whether the areas are being cleaned up according to schedules set out in the law
monitoring
Periodic or continuous surveillance or testing to determine the level of compliance with statutory requirements and/or pollutant levels in various media or in humans, plants, and animals
monitoring
Measurement of air pollution is referred to as monitoring EPA, state, and local agencies measure the types and amounts of pollutants in community air The 1990 Clean Air Act requires states to monitor community air in polluted areas to determine if the areas are being cleaned up according to schedules set by law
monitoring
{i} supervision; surveillance; scanning; guarding, watching
monitors
To observe or check periodically for a specific purpose
monitors
Are employees from all sectors of production, appointed by the quality manager, which perform the monitoring
monitors
A monitor is a special type of speaker; a speaker with a very flat frequency response Most hi-fi speakers are tuned somehow to either fit into or compensate for your living room's acoustic shape hence they slightly colour the sound of the original recording A monitor speaker tries as much as possible to present the sound of the recording exactly as it was recorded This kind of presentation is essential when you're mixing in order for the final production to sound balanced when it's played back on a normal hi-fi Back
monitors
plural of , monitor
monitors
third-person singular of monitor
monitorship
The post or office of a monitor
multifrequency monitor
monitor which can display an image at many scanning frequencies
multiscanning monitor
screen which supports wide range of scanning frequencies
oil life monitor
(Otomotiv) If so equipped, your vehicle has a computer that lets you know when to change the engine oil. This is not based on mileage, but on engine revolutions and operating temperature. Never drive your vehicle more than 16,000 kilometers or 12 months without an oil and filter change
status monitor
The software program that allows you to check the printer's status
status monitor
A Web-based application on the Cisco Unity server that contains pages providing information about system status, ports, and disk drives; also used to start and to shut down Cisco Unity
status monitor
The software that allows you to check the printer's status
status monitor
Three letters below a pokemon's name in the battle display which show the Status of a pokemon
television monitor
monitor used in a studio for monitoring the program being broadcast
water monitor
The name is also applied to other aquatic monitors
water monitor
It becomes five or six feet long
water monitor
A very large lizard (Varanaus salvator) native of India
water monitor
It frequents the borders of streams and swims actively
water monitor
Called also two-banded monitor, and kabaragoya
Türkçe - İngilizce
monitor
monitor ses
(Bilgisayar) monitor volume
recording ınput monitor
(Bilgisayar) recording input monitor
monitor