kalfa

listen to the pronunciation of kalfa
Türkçe - İngilizce
master builder, supervisor at a construction site
formerly ranking female servant
master-builder, contractor; qualified workman, charge-hand; head of female servants
headworker
(Askeri) semiskilled
contractor
qualified workman
overseer
master builder
journeyman
monitorial
grease
straw
baş kalfa kadın
forewoman
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bir san'atta usta ile çırak arasındaki işçi
(Osmanlı Dönemi) Eski tarz mekteblerde öğretmen yardımcısı
(Osmanlı Dönemi) Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tâbir idi. Konaklarda bu tâbir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı
Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların (Cariye) başı olan kadın
Eskiden ilkokullarda, mahalle mekteplerinde hocaya yardımcılık yapan kimselere verilen ad
Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse
Yaşlı cariye
Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı
Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı
Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın. İptidailerde hoca yardımcısı. Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse: "Evin içinde, yaşlı bir kalfa ve bir besleme ile kalmıştık."- S. M. Alus
Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı: "Beyoğlu'nda Caddeikebir'de kunduracı kalfası olarak hayata girdi."- H. E. Adıvar
İptidaîlerde hoca yardımcısı
Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın
kalfa