sosyal meselelerde, ilim, fen ve sanatta daha tekâmül etmiş gelişmiş cemiyet

listen to the pronunciation of sosyal meselelerde, ilim, fen ve sanatta daha tekâmül etmiş gelişmiş cemiyet
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) medeniyet
sosyal meselelerde, ilim, fen ve sanatta daha tekâmül etmiş gelişmiş cemiyet

    Heceleme

    sos·yal me·se·le·ler·de, i·lim, fen ve sa·nat·ta da·ha tekâ·mül et·miş ge·liş·miş ce·mi·yet

    Günün kelimesi

    joggle