medeni̇yet

listen to the pronunciation of medeni̇yet
Türkçe - İngilizce

medeni̇yet teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

medeniyet
civilisation
medeniyet
{i} civilization

Civilization is now threatened by nuclear war. - Medeniyet nükleer savaş tarafından tehdit edilmektedir.

But as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed. - Fakat medeniyetler daha karmaşık hale gelirken, daha iyi iletişim metotları gerekliydi.

medeniyet
civilization, being civilized
medeniyet
civilization, the sum of those qualities that give a society its particular character
medeniyet
civilization uygarlık
medeniyet
culture
medeniyet ve sosyal yaşam
civilization and social life
medeniyet çeşitleri
(Politika, Siyaset) forms of civilization
medeniyet
civilisational
medeniyet
civilizational
medeniyetler
civilizations
bilim ve medeniyet
science and civilization
teknoloji ve medeniyet
technology and civilization
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Adaletseverlik, insanca iyi ve ferah yaşayış. Şehirlilik. Yaşayışta, içtimaî münâsebetlerde, ilim, fenn ve san'atta tekâmül etmiş cemiyetlerin hâli
(Osmanlı Dönemi) İslâmiyetin emirlerine göre, usulü dâiresinde yaşayış.(Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lutfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)(Sual: Sen eskiden şark
medeniyet
Uygarlık
medeniyet
(Osmanlı Dönemi) sosyal meselelerde, ilim, fen ve sanatta daha tekâmül etmiş gelişmiş cemiyet
Medeniyet
(Osmanlı Dönemi) HADARET
MİMSİZ MEDENİYET
(Osmanlı Dönemi) Medeni kelimesinin, Kur'ân alfabesine göre "mim" harfini kaldırırsak, denî kelimesi kalır. Buna binaen, "mimsiz medeniyyet" de denî, alçak ve zâlim yerinde kullanılmıştır
MİMSİZ MEDENİYET
(Osmanlı Dönemi) Vahşilik, denîlik. Alçaklık
medeni̇yet