uygarlık

listen to the pronunciation of uygarlık
Türkçe - İngilizce
{i} civilization

Modern civilization rests on a foundation of science and education. - Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır.

The earliest civilizations arose in Mesopotamia. - En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı.

civilization, civilisation medeniyet
urbaneness
urbanity
uygar
civilised
uygar
{s} civilized

All civilized countries are against war. - Bütün uygar ülkeler savaşa karşıdır.

We live in a civilized society. - Biz uygar bir toplumda yaşıyoruz.

eski uygarlık
antiquity
modern uygarlık
modern civilization
uygar
humane
uygarlıklar
civilizations
bilim ve uygarlık
science and civilisation
bilim ve uygarlık
science and civilization
din ve uygarlık
religion and civilization
teknoloji ve uygarlık
technology and civilization
uygar
{s} civil

They took away the remains of a civilization lost in history. - Onlar tarihte kaybolmuş bir uygarlığın kalıntılarını çaldılar.

We discovered relics of an ancient civilisation. - Eski bir uygarlıkla ilgili kalıntılar bulduk.

uygar
civilized medeni
Türkçe - Türkçe
Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet: "Gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama, daha çok bundan büyükler istifade ediyor."- H. E. Adıvar
Bir ülkenin, bir toplumun, maddî ve manevî varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet
Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik
medenilik
medeniyet
UYGARLIK
(Hukuk) Medeniyet; insanların toplu bir şekilde daha iyi, yaşamaları ve doğaya hükmedebilmeleri için göster.çaba.çıkan sonuçların tümü
uygar
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medenî
uygar
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (insan): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner
uygar
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük gelişme göstermiş olan, medeni, mütemeddin
uygar
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
uygarlık