measuring

listen to the pronunciation of measuring
İngilizce - Türkçe
değer biçme
{f} ölç

Marangoz döşemeyi ölçüyor. - The carpenter is measuring the floor.

Biz nehrin derinliğini ölçüyoruz. - ׁWe're measuring the depth of the river.

ölçü

Marangoz döşemeyi ölçüyor. - The carpenter is measuring the floor.

Biz nehrin derinliğini ölçüyoruz. - ׁWe're measuring the depth of the river.

ölçme

Bir hükümetin gayri safi mutluluk ölçme hakkında nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. - I wonder how a government would go about measuring gross national happiness.

Termometre, sıcaklık ölçmek için bir araçtır. - The thermometer is an instrument for measuring temperature.

ölçüm
ölçerek
(isim) ölçme
measure
ölçmek

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor. - Many astronomers are working hard to measure the Hubble constant using a variety of different techniques.

measure
tedbir

Yangın yetersiz tedbirlerle önlenemez. - Fire cannot be prevented by half measures.

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

measure
ölçü

Biz öğrencilerin giriş sınavındaki başarılarından büyük ölçüde sorumluyuz. - We are, in large measure, responsible for students' success in the entrance exam.

Lütfen ölçünüzü almak için bana izin verin. - Please allow me to measure you.

measure
(Hukuk) önlem

O etkin önlemler alamadı. - He could not take effective measures.

Sert zamanlar sert önlemler gerektirir. - Drastic times call for drastic measures.

measuring apparatus
ölçme aleti
measuring bridge
(Bilgisayar,Teknik) ölçme köprüsü
measuring chain
(Bilgisayar,Teknik,Ticaret) ölçüm zinciri
measuring device
ölçme aygıtı
measuring device
(Tıp) ölçek
measuring device
ölçüm cihazı
measuring devices
ölçüm cihazları
measuring element
(Bilgisayar,Teknik) ölçme öğesi
measuring error
ölçüm hatası
measuring error
(Bilgisayar,Teknik,Ticaret) ölçme hatası
measuring instrument
(Teknik,Ticaret) ölçme cihazı
measuring instruments
(Mekanik) ölçme aletleri
measuring instruments
(Mekanik) ölçme cihazları
measuring microscopes
(Ticaret) ölçüm mikroskopları
measuring range
ölçüm alanı
measuring range
(Otomotiv,Ticaret) ölçme aralığı
measuring range
(Bilgisayar,Teknik) ölçme erimi
measuring range
ölçüm aralığı
measuring relay
(Bilgisayar) ölçme rölesi
measuring system
(Ticaret) ölçme sistemi
measuring system
(Bilgisayar,Teknik) ölçme dizgesi
measuring system
ölçüm sistemi
measuring tape
şerit metre
measuring technique
ölçme tekniği
measuring and folding machine
ölçme katlama makinesi
measuring and rolling machine
ölçme sarma makinesi
measuring apparatus
ölçme aygıtı
measuring bridge
ölçü köprüsü
measuring chain
ölçme zinciri
measuring device
ölçü aleti
measuring device
ölçme aleti
measuring dial
ölçüm kadranı
measuring flask
ölçü şişesi
measuring glass
ölçü kabı
measuring glass
dereceli ölçü şişesi
measuring instrument
ölçme aleti
measuring instrument
ölçme aygıtı
measuring instruments
ölçüm aletleri
measuring jar
ölçülü büret
measuring machine
ölçme makinesi
measuring point
ölçü noktası
measuring rod
ölçü çubuğu
measuring rod
ölçü değneği
measuring stick
ölçü çubuğu
measuring tank
ölçü kabı
measuring tape
ölçme şeridi
measuring cost
ölçüm maliyetleri
measuring tape
uzunluk şeridi. mezura
measuring wind speed and direction
ölçme rüzgar hızı ve yönü
measuring and folding machine
(Tekstil) ölçme-katlama makinesi
measuring and rolling machine
(Tekstil) ölçme-sarma makinesi
measuring assembly
ölçüm düzeneği
measuring assembly
ölçme düzeneği
measuring board
(Denizbilim) ölçme tahtası
measuring bridge
olcme koprusu
measuring clock
ölçme saati
measuring coil
ölçü bobini
measuring core
ölçme özü
measuring cup
ölçülü kap
measuring cup
ölçü kabı
measuring cylinder
(Otomotiv) ölçüm silindiri
measuring cylinder
(Kimya) ölçülü silindir
measuring data
ölçüm verisi
measuring data
ölçüm dataları
measuring direction
(Otomotiv) ölçme yönü
measuring drawer
(Bilgisayar) ölçüm çizicisi
measuring element
olcme ogesi
measuring equipment
ölçme ekipmanı
measuring equipment
ölçüm ekipmanı
measuring error
olcme hatasi
measuring flask
(Tıp) ölçüm tüpü
measuring flume
ölçüm kanalı
measuring gate
ölçme kapağı
measuring gate
ölçüm kapağı
measuring gauge
ölçme masdarı
measuring glass
dereceli cam ölçü kabı
measuring jar
ölçülü buret
measuring jar
dereceli ölçü kabı
measuring lag
ölçme gecikmesi
measuring magnifier
(Askeri) ölçekli büyüteç
measuring magnifier
(Askeri) ÖLÇEKLİ BÜYÜTEÇ: Küçük mesafeleri ölçmek için bir şebekesi bulunan büyültücü alet
measuring method
ölçme yöntemi
measuring methods
ölçme yöntemleri
measuring notch
(Otomotiv) ölçüm işareti
measuring notch
(Otomotiv) ölçme çentiği
measuring orifice
ölçü deliği
measuring panel
ölçüm panosu
measuring plate
(Otomotiv) ölçme klapesi
measuring point
(Otomotiv) ölçme iğnesi
measuring position
(Otomotiv) ölçüm konumu
measuring position
(Otomotiv) ölçü pozisyonu
measuring range
olcme erimi
measuring result
(Ticaret) ölçme sonucu
measuring rim
(Otomotiv) ölçüm jantı
measuring road gradient
yol meyli ölçümü
measuring section
ölçüm kesiti
measuring set
ölçüm aleti
measuring sill
ölçüm eşiği
measuring socket
ölçme soketi
measuring spark gap
(Bilgisayar,Teknik) ölçen tırnak aralığı
measuring spark gap
olcen tirnak araligi
measuring spoon
ölçü kaşığı
measuring staff
ölçü direği
measuring stand
manyetik ayak
measuring stand
ölçek taşıyıcısı
measuring system
olcme dizgesi
measuring tape reel
ölçüm bandı makarası
measuring techniques
(Nükleer Bilimler) ölçme teknikleri
measuring transducer
(Bilgisayar,Teknik) ölçme dönüştürücüsü
measuring transducer
olcme donusturucusu
measuring tube
ölçüm tübü
measuring tyre
ölçüm tekerleği
measuring veir
ölçüm savağı
measuring weir
ölçü savağı
measuring wheel
mesafe ölçü tekerleği
medicine measuring spoon
(Tıp) ilaç ölçü kaşığı
measure
had
measure
ayarlamak
measure
ölçme birimi
measure
endaze
measure
şiir ölçü
measure
(İnşaat) ölçüt
measure
mevzun
measure
endazelemek
measure
düzgün
measure
hadsiz
measure
ölçüleri ... olmak
measure
kriter

O sadece beklenen kriterlere uymuyor. - He just doesn't measure up.

measure
ölçüm yapmak
measure
uydurmak
measure
düzenli
measure
karşılaştırmak
remote measuring
uzaktan ölçme
tension measuring
(Tıp) tansiyon ölçme
colour measuring instrument
renk ölçme aleti
distance measuring equipment
mesafa ölçme teçhizatı
length measuring
uzunluk ölçümü
level measuring set
seviye ölçü aygıtı
measure
nispet
measure
{f} ölç

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

measure
sınır
measure
ölçme aygıtı
measure
ölçme jüyesi
measure
oran

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

Enflasyonun başka dönemini önlemek için bir önlem olarak, bizim hükümet faiz oranlarını yükseltti. - As a measure to prevent another period of inflation, our government has jacked up interest rates.

measure
ölçüsünde olmak
measure
ölçü birimi

Acre bir ölçü birimidir; Akra, Gana'nın başkentidir ve Acre, bir Brezilya eyaletidir. - An acre is a unit of measurement; Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state.

Tom, inatçı olmasına rağmen, büyük fıçı ölçü birimi yerine, mantıklı olan metrik sistemi değiştirmeyi reddediyordu. - Tom, stubborn as he was, refused to change to the sensible metric system, preferring to measure volume in hogsheads instead.

measure
miktar

Harvard'ın bilim adamları, çocuk sahibi olan veya olmayan 58 bekâr ve evli erkek tükürüğündeki erkek hormon miktarını ölçtü. - Harvard scientists have measured the amount of male hormone in the saliva of 58 single and married men with or without children.

glass measuring device
cam ebatlama makinesi
measure
ölçüye
measure
metraj çıkarmak
transmission measuring set
iletim ölçme donanımı
accuracy of a measuring instrument
olcme aletinin dogrulugu
analog measuring equipment
analog olcme aleti
analog measuring equipment
(Bilgisayar,Teknik) analog ölçme aleti
analog measuring instrument
analog olcme aygiti
bias error of a measuring instrument
olcme aygitinin yanlilik hatasi
digital measuring instrument
sayisal olcme aleti
dimensional measuring systems
(Ticaret) boyutsal ölçüm sistemleri
distance measuring equipment
(Askeri) mesafe ölçüm cihazı
electronic measuring instrument
elektronik olcme aleti
gauging of a measuring instrument
olcme aygitinin mastarlanmasi
graduated measuring cylinder
(Tıp) dereceli ölçüm silindiri
indicating measuring instrument
gostergeli olcme aygiti
indication of a measuring instrument
olcme aygitinin gosterge degeri
inertial measuring unit; intermatrix unit
(Askeri) atalet ölçü birimi; imla maddeleri arası birim
instrinsic error of a measuring instrument
olcme aygitinin yapisal hatasi
integrating measuring instrument
tumlevsel olcme aygiti
length measuring system
(Tekstil) uzunluk ölçüm sistemi
limits of error of a measuring instrument
olcme aygitinin hata sinirlari
measure
(Tekstil) ölçü: ölçmek
measure
angular measure açı ölçüsü
measure
ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
measure
ölçüsünü almak
measure
vezin
measure
çaplamamak
measure
çaplamak
measure
tartmak
measure
(Hukuk) ölçüm

Kesin ölçümler gerekli. - Precise measurements are needed.

Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı. - The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner.

measure
süzmek
measure
ölçek
measure
{f} dikkatle bakmak
measure
hudut
measure
{i} müz. ölçü
measure
(Askeri) ÖNLEME, TEDBİR, ÖLÇÜ
measure
beyond measure hadden aşırı
measure
son derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

measure
her hangi bir ölçü sistemi
measure
{i} derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

measure
full measure tam ölçü
measure
{f} 1. ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
recording measuring instrument
kaydeden olcme aygiti
recording measuring instrument
kaydeden ölçme aygıtı
recording measuring instrument
kaydedici ölçme aleti
repeatability of a measuring instrument
olcme aygitinin yinelenebilirligi
shrinkage measuring device
(Tekstil) çekme ölçüm aleti
specified measuring range
(Bilgisayar) belirlenmiş ölçme erimi
totalizing measuring instrument
tumleyici olcme aygiti
tracking error of a measuring instrument
olcme aygitinin izleme hatasi
upstream measuring section
akış yukarı ölçüm kesiti
upstream measuring section
memba ölçüm kesiti
upstream measuring section
sugelim ölçüm kesiti
zero error of a measuring instrument
olcme aygitinin sifir hatasi
zero of a measuring instrument
olcme aygitinin sifiri
İngilizce - İngilizce
past participle of to measure
the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
{i} taking of dimensions
Used in, or adapted for, ascertaining measurements, or dividing by measure
A measuring jug, cup, or spoon is specially designed for measuring quantities, especially in cooking
measuring jug
A wide mouthed jug, normally of glass, with graduations up the side, for measuring liquids
measuring tape
A tape with marks at regular intervals, used for measuring lengths
measuring worm
The larva of a moth of the family Geometridae
measuring worms
plural form of measuring worm
measuring cup
graduated cup used for measuring ingredients
measuring instrument
instrument that shows the extent or amount or quantity or degree of something
measuring stick
measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
measuring tape
long flat strip marked at regular intervals (used to measure length)
measuring tool
device used to take measurements (i.e. a ruler)
measuring tube
tool used to measure liquids
measuring unit
a unit of measurement
measuring worm
small hairless caterpillar having legs on only its front and rear segments; mostly larvae of moths of the family Geometridae
measuring-rod
stick or staff used as a guide for measuring, something used as a type of ruler
measure
A tactic, strategy or piece of legislation

He took drastic measures to halt inflation.

measure
An (unspecified) quantity or capacity :

Can we this quote? The unwise man never knows the measure of his stomach. — from the Hávamál.

measure
A musical designation consisting of all notes and or rests delineated by two vertical bars; an equal and regular division of the whole of a composition
measure
To ascertain the quantity of a unit of material via calculated comparison with respect to a standard
measure
To traverse, cross, pass along; to travel over
measure
To estimate the unit size of something
measure
{v} to compute, allot, take dimensions, contain in length
measure
{n} what gives the quantity of any thing, a cadence in verse, time in music, degree, portion
measure
The act of measuring
measure
A mechanism to assign a quantity to an attribute by comparison to a criterion
measure
The group or grouping of beats, caused by the regular recurrence of accented beats
measure
A measure of a strong alcoholic drink such as brandy or whisky is an amount of it in a glass. In pubs and bars, a measure is an official standard amount. He poured himself another generous measure of malt
measure
To be of a certain size or quantity, or to have a certain length, breadth, or thickness, or a certain capacity according to a standard measure; as, cloth measures three fourths of a yard; a tree measures three feet in diameter
measure
A number which is contained in a given number a number of times without a remainder; as in the phrases, the common measure, the greatest common measure, etc
measure
{i} action, step; unit of size or capacity; criterion; device for measuring; amount, degree, extent; system of measuring; meter, cadence; legislative bill or act; prescribed distance or quantity
measure
In music, a measure is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided. see also measured, measuring, counter-measure, half measure, tape measure
measure
a class identifying the value(s), errors(s), and unit(s) for a measurement with transformation properties determined by the ReferenceFrame and Representation Epoch, duration, direction, and position are examples of different types of Measures
measure
Determined extent, not to be exceeded; limit; allotted share, as of action, influence, ability, or the like; due proportion
measure
bar; pattern of musical beats In musical notation, vertical lines on the staff enclose a measure
measure
musical notation for a repeating pattern of musical beats; "the orchestra omitted the last twelve bars of the song"
measure
A step or definite part of a progressive course or policy; a means to an end; an act designed for the accomplishment of an object; as, political measures; prudent measures; an inefficient measure
measure
To obtain or set apart; to mark in even increments
measure
place a value on; judge the worth of something; "I will have the family jewels appraised by a professional"
measure
The dimensions or capacity of anything, reckoned according to some standard; size or extent, determined and stated; estimated extent; as, to take one's measure for a coat
measure
meter: (prosody) the accent in a metrical foot of verse
measure
A standard of dimension; a fixed unit of quantity or extent; an extent or quantity in the fractions or multiples of which anything is estimated and stated; hence, a rule by which anything is adjusted or judged
measure
express as a number or measure or quantity; "Can you quantify your results?"
measure
almude
measure
The quantity determined by measuring, especially in buying and selling; as, to give good or full measure
measure
a performance metric, preferably quantitative, of an organization's relative success in achieving the desired results, objectives, and operational goals Measures help communicate the behavior required to achieve objectives Each measure should include the units of measurement
measure
Extent or degree not excessive or beyong bounds; moderation; due restraint; esp
measure
The act of measuring; measurement
measure
Undefined quantity; extent; degree
measure
If you say that something is done for good measure, you mean that it is done in addition to a number of other things.; If you get or take the measure of someone or something, you discover what they are like, so that you are able to control them or deal with them. If you have the measure of someone or something, you have succeeded in doing this. I repeated my question for good measure The governments of the industrialized world had failed to get the measure of the crisis Lili was the only person I knew who had the measure of her brother
measure
A rule, ruler or measuring stick
measure
A measure of a particular quality, feeling, or activity is a fairly large amount of it. The colonies were claiming a larger measure of self-government
measure
To serve as the measure of; as, the thermometer measures changes of temperature
measure
To indicate how much of some specified, quantifiable unit is present; to assign numbers to variations in a quantifiable attribute or trait For conditions that cannot be quantified with sufficient certainty and accuracy for the intended purposes, a description is more appropriate than measurement
measure
A rhythmic grouping or metrical unit that contains a fixed number of beats; in notated music, it appears as a vertical line through the staff
measure
If you say that one aspect of a situation is a measure of that situation, you mean that it shows that the situation is very serious or has developed to a very great extent. That is a measure of how bad things have become at the bank
measure
a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work"
measure
Term for a bar of music, commonly used only in the U S
measure
A measure is a single standard (i e 10 miles is a measure of distance, 10 hours is a measure of time) Compare to a metric which is a combination of two measurements, such as miles per hour
measure
the performance level in logits, or their linear transformations, used to position objects and agents of measurement along the variable
measure
The manner of ordering and combining the quantities, or long and short syllables; meter; rhythm; hence, a foot; as, a poem in iambic measure
measure
have certain dimensions; "This table surfaces measures 20inches by 36 inches"
measure
To result, or turn out, on measuring; as, the grain measures well; the pieces measure unequally
measure
If something measures a particular length, width, or amount, that is its size or intensity, expressed in numbers. The house is more than twenty metres long and measures six metres in width = be
measure
An (unspecified) quantity or capacity
measure
the size are quantity of something found by measuring METAL any of a class of minerals substance such as gold, silver, copper, iron ,uranium or an alloy of any of these METRIC of or using the metric system
measure
bill: a statute in draft before it becomes law; "they held a public hearing on the bill"
measure
standard: a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work"
measure
A direct gauge or measure (quantitative or qualitative) of output or of some aspect of performance
measure
how much there is of something that you can quantify
measure
Any bill, resolution, or constitutional amendment that is acted upon by the Legislature
measure
determine the measurements of something or somebody, take measurements of; "Measure the length of the wall"
measure
To make a measurement or measurements
measure
A quantifiable element of performance that can be compared with the same elements of other performances, such as a dimension of a function, process or outcome Measures can be activities, events, occurrences or outcomes for which data can be collected to allow comparison with a threshold, a benchmark or prior performance Clinical measures are of two types Outcome measures are incidence of prevalence rates for desirable or undesirable health status outcomes (e g , mortality) Process measures are usually of clinical performance and are based on objective clinical criteria defined from practice guidelines or other clinical specifications (e g , immunization rates) (NCQA, 2000)
measure
Regulated division of movement A regulated movement corresponding to the time in which the accompanying music is performed; but, especially, a slow and stately dance, like the minuet
measure
Each SPD has a number of main headings, known as Priorities, which outline objectives for the overall Programme Each Priority is further broken down into a number of Measures that outline the scope for activities that are appropriate for funding Each Measure is linked to one out of three of the Structural Funds and has its own financial allocation Each project application should be submitted under one specific Measure and fit within the scope of that Measure in the SPD
measure
(noun) - an instrument or device that provides data on the quantity or quality of that aspect of teaching performance being evaluated See Instrument
measure
a statute in draft before it becomes law; "they held a public hearing on the bill"
measure
Quantitative value found in a cube, for example, dollar sales, unit sales, and so on in a sales cube
measure
in the phrases, in measure; with measure; without or beyond measure
measure
any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
measure
To pass throught or over in journeying, as if laying off and determining the distance
measure
The precise designated distance between two objects or points
measure
contrast the methods and outcomes used to fit Gulliver with new clothes in in Lilliput and Laputa Lilliput: "The Sempstresses took my Measure as I lay on the ground, one standing at my Neck, and another at my Mid-Leg, with a strong Cord extended, that each held by the end, while the third measured the length of the Cord with a Rule an Inch long Then they measured my right Thumb, and desired no more; for by a mathematical Computation, that twice round the Thumb is once round the Wrist, and so on to the Neck and the Waist, and by the help of my old Shirt, which I displayed on the Ground before them for a Pattern, they fitted me exactly " (I: 6;19)
measure
quantify: express as a number or measure or quantity; "Can you quantify your results?"
measure
emphasis If you say that something has changed or that it has affected you beyond measure, you are emphasizing that it has done this to a great extent. Mankind's knowledge of the universe has increased beyond measure
measure
contains a complete cycle of the meter pattern, beginning with the accented beat Meter - the grouping together of two or more beats according to the accents Meter Signature - the number sign that follows after the clef; the upper number tells how many of the notes values expressed in the lower number are contained in the measure; the lower number tells what note value will be used as the unit of beat
measure
The contents of a vessel by which quantity is measured; a quantity determined by a standard; a stated or limited quantity or amount
measure
To adjust by a rule or standard
measure
If you measure the quality, value, or effect of something, you discover or judge how great it is. I continued to measure his progress against the charts in the doctor's office It was difficult to measure the precise impact of the labor action
measure
the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
measure
have certain dimensions; "This table surfaces measures 20inches by 36 inches
measure
The space between two bars
measure
To allot or distribute by measure; to set off or apart by measure; often with out or off
measure
A group of beats containing a primary accent and one or more secondary accents, indicated by the placement of bar lines on the staff The space between two bar lines
measure
measurement: the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
measure
how much there is of something that you can quantify any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
measure
The Foot, Verse, or time sequence used in a literary work, especially a poem Measure is often used somewhat incorrectly as a synonym for Meter (Compare with Meter )
measure
measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
measure
An instrument by means of which size or quantity is measured, as a graduated line, rod, vessel, or the like
measure
A written document used by the Legislative Assembly to propose a law or to express itself as a body A measure may be a bill, a memorial, or a resolution
measure
A bill or resolution which is officially introduced in the Legislature for consideration
measure
{f} weigh, gauge, quantify; assess, evaluate, estimate; allot in measured amounts, allocate; be of a specific quantity or size or distance
measure
of two or more numbers
measure
If you measure a quantity that can be expressed in numbers, such as the length of something, you discover it using a particular instrument or device, for example a ruler. Measure the length and width of the gap
measure
When someone, usually a government or other authority, takes measures to do something, they carry out particular actions in order to achieve a particular result. The government warned that police would take tougher measures to contain the trouble
measure
If something is true in some measure or in large measure, it is partly or mostly true. Power is in some measure an act of will
measure
A function that assigns a non-negative number to a given set following the mathematical nature that is common among length, volume, probability and the like
measure
A specific test to determine if a goal is being met or not High level measures tend to focus on profits, revenues, product output figures and growth As measures are subdivided they tend to focus on whether specific sub-processes are achieving their output goals Very specific measures may check to determine if the steps within an activity are being performed correctly or if decisions are being made according to rules and policies
measure
The distance between the fencers
measure
The quantity, size, weight, distance or capacity of a substance compared to a designated standard
measure
(prosody) the accent in a metrical foot of verse
measure
measuring stick: measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
measure
An indicator; Something used to assess some property
measure
To ascertain by use of a measuring instrument; to compute or ascertain the extent, quantity, dimensions, or capacity of, by a certain rule or standard; to take the dimensions of; hence, to estimate; to judge of; to value; to appraise
speed-measuring device
appliance used to measure velocity
time-delay measuring instrument
chronoscope for measuring the time difference between two events
measuring

  Heceleme

  meas·ur·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  mejırîng

  Telaffuz

  /ˈmeᴢʜərəɴɢ/ /ˈmɛʒɜrɪŋ/

  Videolar

  ... but increasingly psychologists are finding ways of measuring happiness and they’re ...

  Günün kelimesi

  somnolent