önlem

listen to the pronunciation of önlem
Türkçe - İngilizce
precaution

Precautionary measures were unnecessary. - İhtiyati önlemler gereksizdi.

I didn't take any precautions. - Herhangi bir önlem almadım.

(Hukuk) measure

Such measures were not necessary. - Böylesine önlemler gerekli değildi.

Congress did not approve the measure. - Kongre önlemi onaylamadı.

precaution, measure, disposition
expedience
(Ticaret) measures

Drastic times call for drastic measures. - Sert zamanlar sert önlemler gerektirir.

We took strong measures to prevent it. - Onu önlemek için güçlü önlemler aldık.

clampdown
maneuver
countermeasure
policy
manoeuvre [Brit.]
prevention

This is Fire Prevention Week. - Bu yangın önleme haftasıdır.

September 10 is World Suicide Prevention Day. - 10 Eylül dünya intihar önleme günüdür.

foresight
preventive

In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer. - Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem.

diligence
step

We have to take steps to prevent air pollution. - Hava kirliliğini önlemek için tedbirler almalıyız.

We have to take steps to prevent air pollution. - Hava kirliliğini önlemek için önlemler almalıyız.

provision
forethought
protection
sparingness
hedge
expedient
precautionary measure
{i} manoeuvre
hoicks
önlem almak
hedge
önlem almak
take precaution
önlem almak
to take measures (to correct, stop, or ensure the success of something); to take preventive measures
önlem almak
make provision for
önlem almak
guard
önlem olarak
As a precaution
önlem almak
manoeuvre [Brit.]
önlem almak
make provision against
önlem almak
maneuver
önlem almak
make provision
önlem almak
take precautions
önlem almak
take measures

If the situation doesn't improve, I'll be obliged to take measures. - Eğer durum düzelmezse, önlem almak zorunda kalacağım.

We have to take measures. - Biz önlem almak zorundayız.

önlem almak
take steps
önlem almak
to take measures, to take precautions
önlem almak
provide
önlem almak
provide against
önlem tedaviden iyidir
(deyim) prevention is belter than cure
önceden önlem almak
to take necessary precautions
geçici önlem
makeshift
zararı azaltacak önlem
cushion
aşırı önlem almak
crack down
karşı önlem
counter measure
önlemler
(Ticaret) measures

He could not take effective measures. - O etkin önlemler alamadı.

We took strong measures to prevent it. - Onu önlemek için güçlü önlemler aldık.

önlemler
precautions

They confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses. - Onlar yıkıcı kayıpları önlemek için küresel önlemlerin güçlendirilmesinin önemini doğruladılar.

Precautions may be advisable. - Önlemler uygun olabilir.

önlem almak
take measure
önlem almak
to take precaution
önlemler
measures of
önlemler
preventions
-e karşı önlem almak
guard against
acil önlem
(Politika, Siyaset) immediate prevention
alınacak önlem
action to be taken
cezai önlem almak
take punitive measures
etkin karşı önlem
active countermeasure
etkin karşı önlem
(Bilgisayar) active countermeasures
geçici önlem
improvisation
geçici önlem
interlocutory injunction
geçici önlem
filler
geçici önlem
interim injunction
geçici önlem
stopgap
geçici önlem türünden
makeshift
ihtiyati önlem
(Politika, Siyaset) precautionary measure
karşı önlem
(Hukuk) counter measures
karşı önlem
counterplot
karşı önlem
countermeasure
kolektif koruyucu önlem
(Politika, Siyaset) collective protective measure
mayın karşı önlem harekatları
(Askeri) mine countermeasures operations
menşei düzeltici önlem
cause action
su izolasyonu için önlem
waterproofing precaution
sıkı önlem
crackdown

The police began a crackdown on illegal parking. - Polis yasadışı parkta sıkı önleme başladı.

sıkı önlem almak
take drastic measures
sıkı önlem almak
take repressive measures
sıkı önlem almak
take harsh measures
sıkı önlem almak
take strict measures
ustaca önlem
masterstroke
yangından koruyucu önlem
precaution against fire
yetersiz önlem
half measure
zamanında önlem almak
take measures in time
zamanında önlem almak
take precautions in time
zamanında önlem almak
take timely precaution
önlem almak
{f} manoeuvre
ıslah edici önlem
corrective measure
Türkçe - Türkçe
Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir
Kötü veya yanlış bir şeyi önlemek amacıyla yapılan hazırlık, tedbir
tedbir

Kongre tedbiri tasdik etmedi. - Kongre önlemi onaylamadı.

Herhangi bir tedbir almadım. - Herhangi bir önlem almadım.

önlem