longing eagerly for; eager; greedy

listen to the pronunciation of longing eagerly for; eager; greedy
İngilizce - Türkçe

longing eagerly for; eager; greedy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

avid
{s} hırslı

Tom hırslı bir sanat kolleksiyoncusu. - Tom is an avid art collector.

O hırslı bir okuyucu. - She is an avid reader.

avid
istekli
avid
hevesli

Tom hevesli bir sanat destekçisidir. - Tom is an avid arts supporter.

O, hevesli bir sanat koleksiyoncusu. - She's an avid art collector.

avid
coşkun
avid
gayretli
avid
arzulu

O, arzulu bir sanat koleksiyoncusudur. - He's an avid art collector.

Kütüphaneler arzulu okuyucular için gerçek hazinelerdir. - Libraries are real treasures for avid readers.

avid
{s} doyumsuz
avid
{s} doymayan
avid
avidity istek
avid
hırs

O hırslı bir okuyucu. - She is an avid reader.

Tom hırslı bir okuyucu. - Tom is an avid reader.

avid
haris olmak
avid
{s} açgözlü
avid
arzu

Kütüphaneler arzulu okuyucular için gerçek hazinelerdir. - Libraries are real treasures for avid readers.

O, arzulu bir sanat koleksiyoncusudur. - He's an avid art collector.

İngilizce - İngilizce
avid
longing eagerly for; eager; greedy