longing eagerly for; eager; greedy

listen to the pronunciation of longing eagerly for; eager; greedy
Englisch - Türkisch

Definition von longing eagerly for; eager; greedy im Englisch Türkisch wörterbuch

avid
{s} hırslı

O hırslı bir okuyucu. - She is an avid reader.

Tom hırslı bir tenis oyuncusu. - Tom is an avid tennis player.

avid
istekli
avid
hevesli

Tom hevesli bir sanat destekçisidir. - Tom is an avid arts supporter.

Tom tarihin hevesli bir okuyucusudur. - Tom is an avid reader of history.

avid
coşkun
avid
gayretli
avid
arzulu

Kütüphaneler arzulu okuyucular için gerçek hazinelerdir. - Libraries are real treasures for avid readers.

O, arzulu bir sanat koleksiyoncusudur. - He's an avid art collector.

avid
{s} doyumsuz
avid
{s} doymayan
avid
avidity istek
avid
hırs

Tom hırslı bir sanat kolleksiyoncusu. - Tom is an avid art collector.

O hırslı bir okuyucu. - She is an avid reader.

avid
haris olmak
avid
{s} açgözlü
avid
arzu

Kütüphaneler arzulu okuyucular için gerçek hazinelerdir. - Libraries are real treasures for avid readers.

O, arzulu bir sanat koleksiyoncusudur. - He's an avid art collector.

Englisch - Englisch
avid
longing eagerly for; eager; greedy
Favoriten