hearty; sincere

listen to the pronunciation of hearty; sincere
İngilizce - Türkçe

hearty; sincere teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

heartfelt
gerçek
heartfelt
içten

Lütfen içten özrümü kabul et. - Please accept my heartfelt apology.

Peter anne ve babasına içten dileklerini iletti. - Peter sent heartfelt wishes to his parents.

heartfelt
yürekten

Lütfen yürekten özürlerimizi kabul edin. - Please accept our heartfelt apologies.

heartfelt
{s} samimi
heartfelt
{s} içten gelen
heartfelt
{s} candan
İngilizce - İngilizce
heartfelt
hearty; sincere