övüngen

listen to the pronunciation of övüngen
Türkçe - İngilizce
boastful

I'm tired of hearing your boastful tales. - Senin övüngen masallarını dinlemekten bıktım.

boastful, vainglorious
vaunting
crowing
{i} boasting
magniloquent
braggart
vainglorious
pompous
cockahoop
thrasonical
vaunt
rodomontade
övüngen kimse
Scaramouch
övüngen kimse
vaunter
Türkçe - Türkçe
Çok övünen, farfara
farfara
övüngen