kefil olmak

listen to the pronunciation of kefil olmak
Türkçe - İngilizce
vouch
(Ticaret) vouch for
guarantor
go bail for
go bail
(Ticaret) guaranty
answer for
sponsor
go bail for smb
guarantee
warrant
stand security
to stand surety (for sb), to go bail (for sb), to stand bail (for sb), to guarantee
stand security for smb
answer
to act as guarantor (for), stand surety (for); to go bond (for)
stand surety
{f} bond
kefil olmak (sanığa)
go/stand bail for
kefil olmak (senet)
give security for due payment
kefil ol
vouch

They can vouch for Tom. - Onlar Tom için kefil olabilir.

I need Tom to vouch for me. - Tom'un bana kefil olmasına ihtiyacım var.

kefil olma
sponsion
kefil olma
(Kanun) acceptance for honour
Türkçe - Türkçe
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine almak
(Osmanlı Dönemi) KEFL
(Osmanlı Dönemi) TAZMİN
tekeffül etmek
Kefil olma
tekeffül
kefil olmak