kefil olmak

listen to the pronunciation of kefil olmak
Türkisch - Englisch
vouch
(Ticaret) vouch for
guarantor
go bail for
go bail
(Ticaret) guaranty
sponsor
go bail for smb
guarantee
warrant
stand security
to stand surety (for sb), to go bail (for sb), to stand bail (for sb), to guarantee
stand security for smb
answer
to act as guarantor (for), stand surety (for); to go bond (for)
answer for
stand surety
{f} bond
kefil olmak (sanığa)
go/stand bail for
kefil olmak (senet)
give security for due payment
kefil ol
vouch

They can vouch for Tom. - Onlar Tom için kefil olabilir.

Tom said that he couldn't vouch for Mary. - Tom Mary için kefil olamadığını söyledi.

kefil olma
(Kanun) acceptance for honour
kefil olma
sponsion
Türkisch - Türkisch
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine almak
(Osmanlı Dönemi) KEFL
(Osmanlı Dönemi) TAZMİN
tekeffül etmek
Kefil olma
tekeffül
kefil olmak
Favoriten