kapayarak

listen to the pronunciation of kapayarak
Türkçe - İngilizce
switching off
shutting
kapa
coop in
kapa
{f} switching off
kapa
{f} shut

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

kapa
shut down

They decided to shut down the factory. - Onlar fabrikayı kapatmaya karar verdiler.

There is a possibility that we won't have to shut down the factory. - Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var.

kapa
{f} inclose
kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

kapa
power#off
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
coopup
kapa
obturate
kapa
closing

Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time. - Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı.

The library is closing. - Kütüphane kapatılıyor.

Türkçe - Türkçe

kapayarak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapayarak