kamu oyu

listen to the pronunciation of kamu oyu
Türkçe - İngilizce
(Politika, Siyaset,Ticaret) public opinion
Kamuoyu
vox populi
kamuoyu
(Politika, Siyaset) popular opinion
kamuoyu
public opinion

Public opinion began to change. - Kamuoyu değişmeye başladı.

The plan was given up under the pressure of public opinion. - Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi.

kamuoyu
the public opinion
kamuoyu
opinion poll

Public opinion polls are barometers of confidence in the government. - Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir.

There is a big problem as far as opinion polls are concerned. - Kamuoyu yoklamaları söz konusu olduğu sürece büyük bir sorun vardır.

Türkçe - Türkçe

kamu oyu teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Kamuoyu
amme efkarı
Kamuoyu
umumi efkar
Kamuoyu
efkarıumumiye
kamuoyu
Bir mesele hakkında halkın genel kanısı
kamuoyu
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
kamuoyu
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye: "Kanun, ... 13'üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz."- Anayasa
kamu oyu