the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures

listen to the pronunciation of the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures
İngilizce - Türkçe

the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

public opinion
kamu

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

İngilizce - İngilizce
public opinion
the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures