the opinion of the public, the popular view

listen to the pronunciation of the opinion of the public, the popular view
İngilizce - Türkçe

the opinion of the public, the popular view teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

public opinion
kamu

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

1937'de bir kamu oyu araştırması yapıldı. - A public opinion study was made in 1937.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyunun aksine hayat kısa değildir. - Life is not short, contrary to public opinion.

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

İngilizce - İngilizce
public opinion
the opinion of the public, the popular view