those opinions held by ordinary citizens that they express openly

listen to the pronunciation of those opinions held by ordinary citizens that they express openly
İngilizce - Türkçe

those opinions held by ordinary citizens that they express openly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

public opinion
kamu

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir. - Public opinion polls are barometers of confidence in the government.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyunun aksine hayat kısa değildir. - Life is not short, contrary to public opinion.

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

İngilizce - İngilizce
public opinion
those opinions held by ordinary citizens that they express openly

  Heceleme

  those opinions held by or·di·na·ry citizens that they ex·press openly

  Türkçe nasıl söylenir

  dhōz ıpînyınz held bay ôrdıneri sîtızınz dhıt dhey îkspres ōpınli

  Telaffuz

  /ˈᴛʜōz əˈpənyənz ˈheld ˈbī ˈôrdəˌnerē ˈsətəzənz ᴛʜət ˈᴛʜā əkˈspres ˈōpənlē/ /ˈðoʊz əˈpɪnjənz ˈhɛld ˈbaɪ ˈɔːrdəˌnɛriː ˈsɪtəzənz ðət ˈðeɪ ɪkˈsprɛs ˈoʊpənliː/

  Günün kelimesi

  gargoyle