general mood of the public, viewpoint of the population

listen to the pronunciation of general mood of the public, viewpoint of the population
İngilizce - Türkçe

general mood of the public, viewpoint of the population teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

public opinion
kamu

1937'de bir kamu oyu araştırması yapıldı. - A public opinion study was made in 1937.

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

İngilizce - İngilizce
public opinion
general mood of the public, viewpoint of the population