bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye

listen to the pronunciation of bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
Türkçe - Türkçe
kamuoyu
bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye

    Heceleme

    bir so·run ü·ze·ri·ne hal·kın ge·nel dü·şün·ce·si, halk o·yu, am·me efk·ârı, efk·ârı·u·mu·mi·ye

    Günün kelimesi

    cacography