istenilir

listen to the pronunciation of istenilir
Türkçe - İngilizce
desirable
exigible
iste
{f} like

Would you like coffee or tea? - Çay veya kahve ister misin?

Would you like some coffee? - Biraz kahve ister misin?

iste
require

Is there anything else you require? - İstediğin başka bir şey var mı?

Playing the violin requires much practice. - Keman çalmak çok pratik ister.

iste
(Bilgisayar) request

Did you request a new desk? - Yeni bir masa istediniz mi?

The request became a hot political issue in the presidential campaign. - İstek başkanlık kampanyasında sıcak bir siyasi sorun haline geldi.

iste
(Bilgisayar) pull
iste
adjure to
iste
covet
iste
adjure to be
iste
{f} willing

My sponsor was willing to agree to my suggestion. - Benim sponsorum benim öneriyi kabul etmek için istekliydi.

He was willing to care for that cat. - O,o kediye bakmak için istekliydi.

iste
call for

Why didn't Tom call for help? - Tom neden yardım istemedi?

Tom heard Mary call for help. - Tom Mary'nin yardım istediğini duydu.

iste
want to

I want to go to London. - Londra'ya gitmek isterim.

I don't want to see your faces. - Yüzlerinizi görmek istemiyorum.

iste
{f} willed
iste
crave
iste
{f} craving

I have some cravings. - Benim bazı isteklerim var.

iste
adjure
iste
{f} requested

She requested help, but no one came. - Yardım istedi, ama kimse gelmedi.

Tom requested my assistance. - Tom yardımımı istedi.

iste
{f} appealing
iste
{f} required

I would like to but I have a required course tonight. - İsterim ama bu gece gerekli bir kursum var.

Reservations are required. - Rezervasyon isteniyor.

iste
make a request
iste
desired

Your English composition leaves almost nothing to be desired. - Senin ingilizce kompozisyonun neredeyse istenecek bir şey bırakmıyor.

There remains nothing to be desired. - İstenilen bir şey yok.

iste
want to be
iste
want#to
iste
adjureto
iste
coveted
iste
wantto
Türkçe - Türkçe

istenilir teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

iste
(Osmanlı Dönemi) becü
istenilir