insubordinate

listen to the pronunciation of insubordinate
İngilizce - Türkçe
itaatsiz
asi

Niçin patronuna karşı çok asisin? - Why are you so insubordinate to your boss?

baş kaldıran
kafa tutan
{s} isyankâr
insubordinationbaş kaldırma
{s} başkaldıran
rebellious
{s} isyancı
rebellious
{s} asi

Çocukların asi olma gibi bir eğilimleri var. - Children have a tendency to become rebellious.

Fadıl'ın asi bir ruhu vardı. - Fadil had a rebellious spirit.

rebellious
{s} inatçı
insubordination
(Askeri) emre itaatsizlik
insubordination
boyun eğmeme
contumacious
serkeş
insubordination
baş kaldırma
insubordination
asilik
insubordination
itaatsizlik
rebellious
ayaklanan
rebellious
baş kaldıran
contumacious
{s} asi
contumacious
{s} inatçı
contumacious
{s} itaatsiz

İtaatsiz öğrenci öğretmenini inkar etmeye cesaret edemedi. - The contumacious student dared to gainsay his teacher.

contumacious
isyankar
insubordination
(Askeri) İTAATSİZLİK, SERKEŞLİK: Otoriteye karşı gelme, kanuni emirlere karşı direnme, saygısızlık
insubordination
{i} başkaldırma
rebellious
serkeşçe
rebellious
rebelliousness asilik
rebellious
serkeşlik
rebellious
{s} serkeş
İngilizce - İngilizce
rebellious or defiant to authority
contumacious
disposed to or engaged in defiance of established authority not submissive to authority; "a history of insubordinate behavior"; "insubordinate boys
Not submitting to authority; disobedient; rebellious; mutinous
not submissive to authority; "a history of insubordinate behavior"; "insubordinate boys"
{s} disobedient, rebellious, recalcitrant; defiant, ungovernable
disposed to or engaged in defiance of established authority
If you say that someone is insubordinate, you mean that they do not obey someone of higher rank. In industry, a worker who is grossly insubordinate is threatened with discharge
rebellious
insubordinately
rebelliously, disobediently, defiantly
insubordination
{i} disobedience, recalcitrance, defiance, rebellion, mutiny
insubordination
Insubordination is a refusal to obey someone of higher rank. Hansen and his partner were fired for insubordination. when someone refuses to obey a person who has more authority than them = disobedience
insubordination
The quality of being insubordinate; disobedience to lawful authority
insubordination
defiance of authority
insubordination
an insubordinate act defiance of authority
insubordination
an insubordinate act
insubordinate