isyancı

listen to the pronunciation of isyancı
Türkçe - İngilizce
{s} rebellious
rebel

All rebels were already dead. - Tüm isyancılar zaten ölmüştü.

Rebel forces prepared to fight. - İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı.

mutineer
mutinous
rioter

The rioters threw cobblestones. - İsyancılar kaldırım taşlarını fırlattı.

Tear gas canisters could be seen on the road after the rioters had left. - İsyancılar bıraktıktan sonra göz yaşartıcı gaz kutuları yolda görülebiliyordu.

insurgent

About thirty insurgents were killed. - Yaklaşık otuz isyancı öldürüldü.

rebel, mutineer; rebellious
insurrectionist
insurrectional
insurrectionary
isyancılar
rebels
Türkçe - Türkçe
Baş kaldırıcı (kimse), asi
isyancı