defiance of authority

listen to the pronunciation of defiance of authority
İngilizce - Türkçe

defiance of authority teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

insubordination
itaatsizlik
insubordination
baş kaldırma
insubordination
asilik
insubordination
(Askeri) İTAATSİZLİK, SERKEŞLİK: Otoriteye karşı gelme, kanuni emirlere karşı direnme, saygısızlık
insubordination
{i} başkaldırma
İngilizce - İngilizce
insubordination
defiance of authority

  Heceleme

  de·fi·ance of au·tho·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  dîfayıns ıv ıthôrıti

  Telaffuz

  /dəˈfīəns əv əˈᴛʜôrətē/ /dɪˈfaɪəns əv əˈθɔːrətiː/