içsel

listen to the pronunciation of içsel
Türkçe - İngilizce
internal, inner dahili
intrinsic
inner, internal, interior
internal

This child internalizes his emotions and does not express them. - Bu çocuk duygularını içselleştirir ve bunları ifade etmez.

inner
(Denizbilim) endogen
(Denizbilim) endogenous
(Ticaret) endogenously
(Biyokimya) endogeneous
inherent
içsel davranış
intrinsic behavior
içsel gereksinim
internal need
Türkçe - Türkçe
İçle ilgili, içe ilişkin, dâhilî
Lirik
içsel