inkâr

listen to the pronunciation of inkâr
Türkçe - İngilizce
denial

Denial is a terrible thing. - İnkâr korkunç bir şeydir.

Denial would have been useless. - İnkâr etmek yararsız olacaktı.

disavowal
negation
denial, refusal
repudiation
nay
disallowance
contestation
contradiction
contest
denegation
impugnment
refusal
abnegation
ignoring
dereliction
disaffirm
disavow
palinode
inkâr etmek
deny

There is no denying that she is very efficient. - Onun çok verimli olduğunu inkar etmek yok.

There is no denying the fact that smoking is harmful. - Sigara içmenin zararlı olduğu gerçeğini inkar etmek yok.

inkâr edilemez
undeniable

I think that's undeniable. - Onun inkâr edilemez olduğunu düşünüyorum.

The truth is undeniable. - Gerçek inkar edilemez.

inkâr etmek
repudiate
inkâr etmek
negate
inkâr etmek
disclaim
inkar eden
deny
inkar etme
deny
inkâr eden kimse
denier
inkâr edilebilir
controvertible
inkâr edilebilir
deniable
inkâr edilebilir
impugnable
inkâr edilemez
incontestable
inkâr edilemez
incontrovertible
inkâr edilemez
irrefragable
inkâr edilemez
indisputable
inkâr edilemez
irrefutable

Even today, his theory remains practically irrefutable. - Bugün bile onun teorisi neredeyse inkar edilemez olarak kalmaya devam etmektedir.

inkâr etmek
to deny, to gainsay, to negate
inkâr etmek
disavow
inkâr etmek
disown
inkâr etmek
disallow
inkâr etmek
gainsay
inkâr etmek
abnegate
inkâr etmek
go back on
inkâr etmek/dan gelmek
to deny
cürümünü inkâr etmek
to deny the crime that one has committed
kesin inkar
(Konuşma Dili) flat contradiction
kesin inkar
(Konuşma Dili) flat denial
tehlike karşısında dinini inkâr eden kimse
confessor
yeminle inkâr etmek
forswear
Türkçe - Türkçe
inkâr