inkâr etmek

listen to the pronunciation of inkâr etmek
Türkçe - İngilizce
deny

There is no denying that she is very efficient. - Onun çok verimli olduğunu inkar etmek yok.

There is no denying that English is the most widely spoken language in the world. - Dünyada İngilizce'nin en yaygın şekilde konuşulan dil olduğunu inkar etmek yok.

negate
disclaim
repudiate
gainsay
disallow
abnegate
go back on
to deny, to gainsay, to negate
disavow
disown
contradict
contradict
to deny
disacknowledge
disaffirm
inkâr etmek/dan gelmek
to deny
inkar etme
disown
inkar et
deny

I saw you kiss him. Do not deny it! - Onu öptüğünü gördüm. Bunu inkar etme!

I'm not denying it happened, but one example can't be called proof. - Onun olduğunu inkar etmiyorum ama bir örnek delil sayılmaz.

inkar etme
deny
cürümünü inkâr etmek
to deny the crime that one has committed
inkar et
gainsaid
inkar et
disavow
yeminle inkâr etmek
forswear
Türkçe - Türkçe

inkâr etmek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

İnkâr etme
nefiy
İnkâr etmek
(Osmanlı Dönemi) TECAHÜD
İnkâr etmek
(Osmanlı Dönemi) LATT
İnkâr etmek
(Osmanlı Dönemi) BITR
İnkâr etmek
(Osmanlı Dönemi) İSTİNKÂR
İnkâr etmek
(Osmanlı Dönemi) TASMİM
İnkâr etmek
(Osmanlı Dönemi) TEEBBİ
inkâr etmek