i̇nkâr

listen to the pronunciation of i̇nkâr
Türkçe - İngilizce

i̇nkâr teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

inkâr
denial

Denial is a terrible thing. - İnkâr korkunç bir şeydir.

Denial is one of the strongest human defence mechanisms. - İnkar, en güçlü insan savunma mekanizmalarından biridir.

inkâr etmek
deny

Denying a quality education to the children of working families is as wrong as denying health care or child care to working families. - Çalışan ailelerin çocukları için kaliteli bir eğitimi inkar etmek çalışan aileler için sağlık hizmetlerini ya da çocuk bakımını inkar etmek kadar yanlıştır.

There is no denying that English is the most widely spoken language in the world. - Dünyada İngilizce'nin en yaygın şekilde konuşulan dil olduğunu inkar etmek yok.

inkâr
disavowal
inkâr
contradiction
inkâr
negation
inkâr
denial, refusal
inkâr
nay
inkâr
disallowance
inkâr
contestation
inkâr
repudiation
inkâr
contest
inkâr
dereliction
inkâr
impugnment
inkâr
refusal
inkâr
abnegation
inkâr
ignoring
inkâr
denegation
inkar
disaffirm
inkâr edilemez
undeniable

The fact that they came here is undeniable. - Onların buraya geldiği gerçeği inkar edilemez.

I think that's undeniable. - Onun inkâr edilemez olduğunu düşünüyorum.

inkâr etmek
negate
inkâr etmek
repudiate
inkâr etmek
disclaim
inkar eden
deny
inkar etme
deny
cürümünü inkâr etmek
to deny the crime that one has committed
inkâr
disavow
inkâr
palinode
inkâr eden kimse
denier
inkâr edilebilir
impugnable
inkâr edilebilir
controvertible
inkâr edilebilir
deniable
inkâr edilemez
incontrovertible
inkâr edilemez
irrefutable

Even today, his theory remains practically irrefutable. - Bugün bile onun teorisi neredeyse inkar edilemez olarak kalmaya devam etmektedir.

inkâr edilemez
indisputable
inkâr edilemez
incontestable
inkâr edilemez
irrefragable
inkâr etmek
disown
inkâr etmek
disavow
inkâr etmek
to deny, to gainsay, to negate
inkâr etmek
disallow
inkâr etmek
go back on
inkâr etmek
abnegate
inkâr etmek
gainsay
inkâr etmek/dan gelmek
to deny
kesin inkar
(Konuşma Dili) flat contradiction
kesin inkar
(Konuşma Dili) flat denial
tehlike karşısında dinini inkâr eden kimse
confessor
yeminle inkâr etmek
forswear
Türkçe - Türkçe
i̇nkâr