in an essential manner; in essence

listen to the pronunciation of in an essential manner; in essence
İngilizce - Türkçe

in an essential manner; in essence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

essentially
aslında

Burada olan şey aslında odur. - That's essentially what happened here.

Biz genellikle, bizimkinin aslında trajik bir çağ olduğunun söylenildiğini duyuyoruz. - We often hear it said that ours is essentially a tragic age.

essentially
gerekerek
essentially
haddi zatında
essentially
özünde
essentially
özde
essentially
öncelikli olarak
essentially
gerçekte
essentially
gerekli olarak
essentially
z. aslında
essentially
esasen

Benzetme esasen doğrudur. - The analogy is essentially correct.

essentially
aslen
essentially
(Mukavele) esasen, esas itibariyle
İngilizce - İngilizce
essentially
in an essential manner; in essence