aslen

listen to the pronunciation of aslen
Türkçe - İngilizce
originally

I'm originally from Boston. - Ben aslen Bostonluyum.

This guitar originally belonged to Tom. - Bu gitar aslen Tom'a aitti.

fundamentally
originally, fundamentally, essentially, basically
essentially
intrinsically
originally, fundamentally, basically
basically
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kök veya soy bakımından, aslında, esasında; temelden, kökten
(Hukuk) Asıl olarak; kökten, soyca
Kök veya soy bakımından
aslen