ikmalci

listen to the pronunciation of ikmalci
Türkçe - İngilizce
having to repeat an examination
(student) who has failed a subject; (student) who is preparing for a makeup exam in a subject he/she has failed
student who has failed a subject; student who is preparing for a makeup exam in a subject he/she has failed
(Gıda) supplier
feeder
ikmal
supply

The Union army's supply lines were on the north side. - Birlik ordusunun ikmal hatları kuzey tarafındaydı.

The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls. - Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi.

ikmal
{i} completion
ikmal
repeat examination
ikmal
(Askeri) fullfilment
ikmal
(Askeri) reinforcement
ikmal
implementation
ikmal
feed
ikmal
(Askeri) accomplishment
ikmal
(Havacılık) refueling
ikmal
fulfilment
ikmal
{i} replenishment
ikmal
perfection
ikmal
completion, finishing
ikmal
(Konuşma Dili) makeup exam, makeup (taken to pass a course one has failed)
ikmal
(Askeriye) supply, supplying
ikmal
{i} condition
ikmal
completion, finishing; servicing, replenishment;" "reinforcement, supply; repeat examination
ikmal
making up, making good (a deficiency)
Türkçe - Türkçe

ikmalci teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ikmal
Bitirme
ikmal
Bütünleme, tamamlama
ikmal
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme: "... kolordu ikmaliyle ilgili bir iş için görevli olarak gelmiş."- A. İlhan
ikmal
Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak
ikmal
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
ikmal
Cümlenin veya dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama
ikmâl
(Osmanlı Dönemi) tamamlama
İKMAL
(Osmanlı Dönemi) Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek
İkmâl
(Osmanlı Dönemi) DEST
ikmalci