refueling

listen to the pronunciation of refueling
İngilizce - Türkçe
(Havacılık) ikmal
refueling pump
yakıt ikmal pompası
refuel
yakıt ikmali yapmak
aerial refueling
(Havacılık) havada yakıt ikmali
refuel
yakıt ikmal etmek
air refueling control point
(Askeri) havada ikmal kontrol noktası
air refueling control team; air refueling control time
(Askeri) havada ikmal kontrol timi; havada ikmal kontrol süresi
air refueling initiation point
(Askeri) havada yakıt ikmali başlangıç noktası
air refueling point
(Askeri) havada yakıt ikmal noktası
air refueling; Army regulation; Army reserve
(Askeri) havada yakıt ikmali; Kara Kuvvetleri yönergesi; Ordu stoğu
forward arming and refueling point
(Askeri) ileri güç ve yakıt ikmal noktası
forward arming and refueling point
(Askeri) İLERİ MÜHİMMAT VE YAKIT İKMAL NOKTASI: Bir havacı komutan tarafından organize edilen, teçhizatlandırılan ve intikal ettirilen ve genelde ana muharebe sahasında konuşlanmış olup harekat sahasına hava birliğinin muharebe hizmet sahasına daha yakın olan, ve muharebede yer alan hava manevra birliklerine gerekli yakıt ve mühimmatı temin eden geçici bir tesis. İleri mühimmat ve yakıt verme noktası bir muharebe uçağına aynı anda yakıt ve cephane verebilir FARP olarak da bilinir
refuel
yakıt ikmali yap
refuel
benzin almak
refuel
{f} yeniden yakıt almak
İngilizce - İngilizce
The act of providing or taking on more fuel
Present participle of refuel
{i} act of refilling fuel, act of replenishing the supply of fuel
the activity of supplying or taking on fuel
Forward Arming & Refueling Point
FARP, portable base that is moved from place to place by heavy transport helicopters
mid-air refueling
refilling of gasoline while in flight (in aircraft)
refuel
provide with additional fuel, as of aircraft, ships, and cars
refuel
take on more fuel, as of a plane, ship, or car
refuel
To refill with fuel
refuel
re·fu·el refuels refuelling refuelled in AM, use refueling, refueled When an aircraft or other vehicle refuels or when someone refuels it, it is filled with more fuel so that it can continue its journey. His plane stopped in France to refuel The airline's crew refuelled the plane. + refuelling re·fu·el·ling in-flight refuelling of Tornados
refuel
take on more fuel, as of a plane, ship, or car provide with additional fuel, as of aircraft, ships, and cars
refuel
{f} refill with fuel, replenish the supply of fuel
refueling