i̇kmâl

listen to the pronunciation of i̇kmâl
Türkçe - İngilizce

i̇kmâl teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ikmal
supply

The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls. - Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi.

Lee no longer had a way to supply his troops in Petersburg. - Lee'nin artık Petersburg'daki askerlerini ikmal edecek bir yolu yoktu.

ikmal
completion
ikmal
condition
ikmal
completion, finishing
ikmal
making up, making good (a deficiency)
ikmal
completion, finishing; servicing, replenishment;" "reinforcement, supply; repeat examination
ikmal
(Askeriye) supply, supplying
ikmal
replenishment
ikmal
(Konuşma Dili) makeup exam, makeup (taken to pass a course one has failed)
ikmal yapmak
replenish
ikmal
(Askeri) fullfilment
ikmal
(Askeri) reinforcement
ikmal
implementation
ikmal
fulfilment
ikmal
(Askeri) accomplishment
ikmal
(Havacılık) refueling
ikmal
repeat examination
ikmal
feed
otomatik ikmal
(Askeri) automatic supply
sivil ikmal maddeleri
(Askeri) civilian supplies
tıbbi ikmal
(Askeri) medical supplies
Milli Askeri Komuta Sistemi; görev yapamaz, ikmal
(Askeri) National Military Command System; not mission capable, supply
Savunma Bakanlığı İkmal Dairesi Yönetmeliği
(Askeri) Defense Supply Agency regulation
Sea Stallion-Personel/yük naklinde kullanılan tek motorlu ağır ikmal helikopteri
(Askeri) Sea Stallion
acil ikmal maddesi
(Askeri) rapid service item
acil ikmal süresi
(Askeri) emergency replenishment time
alay ikmal subayı
(Askeri) regimental supply officer
ana ikmal rotası (Yolu); görev destek talebi
(Askeri) main supply route; mission support request
benzin ikmal uçağı
(Askeri) nurse plane
bindirme limanı ikmal isteği
(Askeri) port extract requisition
dengeli ikmal
(Askeri) balanced supply
denizde ikmal UNREP
(Askeri) underway replenishment
denizde ikmal tahkimatı
(Askeri) underway replenishment consolidation
desteklenen faaliyetler ikmal sistemleri
(Askeri) supported activities supply systems
ferdi ikmal maddeleri
(Askeri) individual reserves
genel ikmal
(Askeri) total supply
hafif, amfibi ikmal, kargo
(Askeri) lighter, amphibious resupply, cargo
hava ulaştırma kontrol merkezi; havadan nakil ve ikmal hücresi
(Askeri) airlift control center; airlift coordination cell
havada ikmal kontrol noktası
(Askeri) air refueling control point
havada ikmal kontrol timi; havada ikmal kontrol süresi
(Askeri) air refueling control team; air refueling control time
havada yakıt ikmal noktası
(Askeri) air refueling point
ikmal
perfection
ikmal deposu
depot
ikmal deposu
supply depot
ikmal etmek
1. to complete, finish. 2. to make up, make good (a deficiency)
ikmal etmek
to complete, to finish
ikmal gemisi
supply ship
ikmal hatları
mil . lines of communication, supply lines
ikmal hatları
supply lines
ikmal imtihanı makeup examination
(taken to pass a course one has failed)
ikmal kolu
mil . supply column
ikmal maddesi
mil . supplies
ikmal malzemesi
supply
ikmal sebebiyle harekata hazır olmayan
(Askeri) not operationally ready, supply
ikmal subayı
mil . supply officer
ikmal sınavı
condition examination
ikmal sınavı
repeat examination
ikmal uyuşmazlıklarını rapor etme
(Askeri) reporting of supply discrepancy
ikmal yapmak
to take on supplies, take on provisions
ikmal üssü
supply base
ileri güç ve yakıt ikmal noktası
(Askeri) forward arming and refueling point
istek üzerine ikmal
(Askeri) supply by requisition
izin verilen ikmal listesi; takım adalar deniz şeridi; anahtar yer bulma yönlend
(Askeri) allowable supply list; archipelagic sea lane; assign switch locator (SL) routing; authorized stockage list (Army)
kan ikmal birliği
(Askeri) blood supply unit
kömür ikmal limanı
coaling station
kısmi görev yapabilir, ikmal
(Askeri) partial mission-capable, supply
lojistik ikmal aracı
(Askeri) logistic supply vehicle
lojistik ikmal yolları
(Askeri) logistic routes
mevcut ikmal miktarı
(Askeri) available supply rate
miliradyan; seyyar ikmal maddesi
(Askeri) milliradian; mobile reserve
ordu donatım ikmal maddeleri
(Askeri) ordnance supplies
profesyonel subay ikmal personeli bilgi sistemi
(Askeri) professional officer filler information system
sivil halka ikmal hizmeti
(Askeri) civilian supply
tehlikeli ikmal maddeleri
(Askeri) hazardous supplies
tıbbi ikmal, optik ve bakım birliği
(Askeri) medical supply, optical, and maintenance unit
yakıt ikmal etmek
to refuel
yazılım destek faaliyeti; özel destek faaliyeti; ikmal desteği faaliyeti; ikmal
(Askeri) software support activity; special support activity (NSA); strapdown sensor assembly; supply support activity; supply support area
yüksek irtifadan atma bütünleme ikmal sistemi
(Askeri) high-altitude airdrop resupply system
çok noktalı yakıt ikmal sistemi
(Askeri) multi-point refueling system
özel görev birliği; desteklenen faaliyetler ikmal sistemi yönetim birimi
(Askeri) special mission unit; supported activities supply system (SASSY) management unit
özel mühimmat ikmal noktası
(Askeri) special ammunition supply point
İkmal Sistemi Komutanlığı (KK)
(Askeri) Depot System Command (Army)
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek
(Osmanlı Dönemi) DEST
ikmal
Bitirme
ikmal
Bütünleme, tamamlama
ikmal
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme: "... kolordu ikmaliyle ilgili bir iş için görevli olarak gelmiş."- A. İlhan
ikmal
Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak
ikmal
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
ikmal
Cümlenin veya dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama
ikmâl
(Osmanlı Dönemi) tamamlama
ikmal etmek
Bitirmek
ikmal etmek
Bütünlemek, tamamlamak
ikmal imtihanı
bakınız: bütünleme sınavı
i̇kmâl