ihtilâl

listen to the pronunciation of ihtilâl
Türkçe - İngilizce
revolution

The government was overthrown in a revolutionary coup. - Hükümet, ihtilalle devrildi.

rising
disorder, confusion, disturbance
insurrection
convulsion
(Kanun) sedition
devolution
ihtilal yapmak
to bring about a revolution
askeri ihtilal
military coup
ihtilaller
coups d’etat
Türkçe - Türkçe
Köklü değişim
Bir devletin siyasi, sosyal ve iktisadi yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık
(Osmanlı Dönemi) bozuk ve fenâlık, karışıklık,. haddi aşıp zulmetmek
İHTİLAL
(Osmanlı Dönemi) (C.: İhtilalât) Ayaklanma, devlete isyan. Bozukluk, karışıklık
İHTİLAL
(Osmanlı Dönemi) Şerre çalışmak, düzensizlik
İhtilâl
devrim
ihtilâl