ihtilaller

listen to the pronunciation of ihtilaller
Türkçe - İngilizce
coups d’etat
ihtilal
revolution

The government was overthrown in a revolutionary coup. - Hükümet, ihtilalle devrildi.

ihtilal
convulsion
ihtilal
(Kanun) sedition
ihtilal
devolution
ihtilal
rising
ihtilal
disorder, confusion, disturbance
ihtilal
insurrection
Türkçe - Türkçe

ihtilaller teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ihtilal
Köklü değişim
ihtilal
Bir devletin siyasi, sosyal ve iktisadi yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
ihtilal
Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık
ihtilâl
(Osmanlı Dönemi) bozuk ve fenâlık, karışıklık,. haddi aşıp zulmetmek
İHTİLAL
(Osmanlı Dönemi) (C.: İhtilalât) Ayaklanma, devlete isyan. Bozukluk, karışıklık
İHTİLAL
(Osmanlı Dönemi) Şerre çalışmak, düzensizlik
İhtilâl
devrim
ihtilaller