hint

listen to the pronunciation of hint
İngilizce - Türkçe
çıtlatmak
ima etmek
{i} ipucu

Sana bir ipucu vereyim. - Let me give you a hint.

Tom ipucunu nasıl alacağını bilmiyor. - Tom doesn't know how to take a hint.

ima

Tom oda için ödememiz gerektiğini ima etti. - Tom hinted that we should pay for the room.

Densizce imalarına ayar oluyorum. - I'm sick of your crass hints.

{i} üstü kapalı söz
{i} çıtlatma
{i} işaret
zımnen işaret
{f} hissettirmek
{i} tavsiye
anıştırmak
kinaye
atfetmek
sezindirmek
{f} ima et

Tom oda için ödememiz gerektiğini ima etti. - Tom hinted that we should pay for the room.

Konuşmacı siyasi dünyadaki yozlaşmayı ima etti. - The speaker hinted at corruption in the political world.

yararlı öğüt
belirti
sezindirme
dokundurmak
ipucu/işaret
ipucu,v.ima et: n.ipucu
{i} iz
{i} fikir
hint ima et
hint at hissettirmek
{f} üstü kapalı söylemek
{i} dokundurma
hint at
-i hissettirmek
hint at
üstü kapalı söylemek
hint at
dokundurmak
hint at
-i ima etmek
hint flag
ipucu bayrağı
hint at
ima et
hint at
hissettirmek
hint as good as a word
bir kelime kadar iyi bir ipucu
hint about
(Fiili Deyim ) ima etmek , üstü kapalı söz söylemek
hint at
-i hissettirmek, -i üstü kapalı söylemek, -i dokundurmak, -i ima etmek
hint at
ima etmek
hints
ipuç

Senin ipuçlarından bıktım. - I'm sick of your hints.

hint at
imlemek
password hint
(Bilgisayar) parola ipucu
drop a hint
bile bile ağzından kaçırmak
take a hint
leb demeden leblebiyi anlamak
delicate hint
narin ipucu
give a hint
çıtlatmak
hint of
hinti
hints
ipuçları

Senin ipuçlarından bıktım. - I'm sick of your hints.

take a hint.
bir ipucu almak
aggression by hint
(Kanun) telmih suretiyle hakaret
broad hint
(deyim) vurgulu ve açık ima
broad hint
çok belirgin ima
drop a hint
çıtlatmak
drop a hint
imada bulunmak, dokundurmak
gentle hint
kibarca uyarma
helpful hint
(Bilgisayar) yardımcı ipucu
hinter
üstü kapalı konuşan
hinter
çıtlatan
hinting
imalı
hints
hint ima et
take a hint
(deyim) ima edileni anlayip ona gore hareket etmek,lep demeden leblebiyi anlamak
take a hint
imadan anlamak
take a hint
dolaylı bir sözden anlam çıkarıp ona göre hareket etmek
take the hint
imadan anlamak
take the hint
leb demeden leblebiyi anlamak
to hint
üstü kapalı söylemek
Türkçe - Türkçe

hint teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

hint cevizi
(Botanik, Bitkibilim) Muskat, küçük Hindistan cevizi (Myristica) ya da Hint cevizi portakal ağacına benzeyen, anavatanı Banda Adaları olan bir tropik ağaç cinsidir. Hindistan ceviziyle ilgisi yoktur
hint defnesi
(Botanik, Bitkibilim) Hint defnesi (Melaleuca), Avustralya'da yetişiyor. Avustralya yerlileri bu ağacın yapraklarından elde edilen yağı, esansı çeşitli hastalıklarda kullanmışlar ve hâlâ da kullanmaktadırlar. Hint defnesinin çeşitleri vardır. Hint defnesi yağı daha ziyade Melaleuca alternifolia cinsinden elde edilir. Hint defnesi, bitkinin İngilizce'deki karşılığından gelen çay sözcüğüyle ve çayla karıştırılmamalıdır. İngilizce'deki Tea Tree sözcüğü, Kaptan James Cook'a dayanır. Gemideki tayfalar, yaprakları kaynatıp çay yerine kullanmışlardır
hint yağı
Hint yağı ya da Ban yağı bitkisi (Ricinus communis), anavatanı Hindistan olan, Sütleğengiller familyasından bir bitkidir
Hint armudu
Mersingillerden, sıcak bölgelerde yetişen, meyvesi yenen, tahtası sert bir ağaç (Psidium)
Hint bademi
Kakao
Hint baklası
Hint yağı ağacı, kene otu
Hint bezelyesi
Baklagillerden, sıcak ülkelerde yetişen, tohumları fasulyeye benzeyen bir bitki
Hint biberi
Kırmızı biber
Hint darısı
Buğdaygillerden, doğu ülkelerinde ekilen, taneleri yenilen, darıya benzeyen bir bitki (Sorghum vulgare)
Hint domuzu
Kobay
Hint domuzu
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
Hint fulü
Beyaz renkli bir nilüfer türü, Mısır fulü (Nelubrium)
Hint fıstığı
Kürkas
Hint gergedanı
Hindistan'da bulunan bir gergedan türü
Hint güreşi
Karşıt yönde yan yana ve sırt üstü yatan bir çiftin, iç yandaki bacaklarını kenetleyerek birbirlerini çevirme çabası
Hint horozu
İspenç horozu
Hint hurması
Palmiyegillerden, taze filizleri Hindistan'da sebze gibi yenen, meyvesinden reçel yapılan çok sert bir ağaç (Borrassus)
Hint hıyarı
Hıyarşembe
Hint inciri
Frenk inciri
Hint ipeği
Hindistan'da üretilen çok kıymetli bir tür ipek
Hint irmiği
Sagu
Hint kamışı
Bambu
Hint keneviri
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
Hint kertenkelesi
İguana
Hint kestanesi
At kestanesi
Hint kirazı
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
Hint kobrası
Gözlüklü yılan
Hint kumaşı
Hindistan'da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
Hint leylağı
bakınız: oya ağacı
Hint mandası
Çift parmaklılardan, uzunluğu 2 m, yüksekliği 1.8 m civarında, ehlîleştirilip çekim işlerinde kullanılan bir tür memeli
Hint pamuğu
Hindistan'a özgü bir pamuk türü
Hint pirinci
Buğdaygillerden, Hindistan ve Etiyopya'da yetiştirilen, taneleri pirinç yerine kullanılan bir bitki
Hint safranı
Zerdeçal
Hint sarısı
Mango yaprakları ile beslenmiş ineklerin sidiğinden elde edilen, kehribar sarısına yakın, özellikle yağlı boya resimde kullanılan bir boya
Hint tavuğu
Brahma ırkından gelen bir tür tavuk
Hint yağı
Kene otunun tohumlarından çıkarılan, hekimlikte ve sanayide kullanılan bir yağ
Hint yağı ağacı
İki çeneklilerden, tropik bölgelerde, 8-10 m. yüksekliğe ulaşabilen, çok yıllık, tohumları zehirli yağ elde edilen bir bitki (Ricinus communa)
Hint çiçeği
Hindistana özgü bir tür çiçek
hint irmiği
Sagu'da denilen ve kimi hurma ağaçlarının özünden çıkarılan nişastalı bir maddeye verilen ad
Hint keneviri
esrar otu
İngilizce - İngilizce
Information in a computer-based font that suggests how the outlines of the font's glyphs should be distorted in order to produce, at specific sizes, a visually appealing pixel-based rendering. Also known as hinting

This font does not scale well; at small point sizes it has no hinting at all, and the hints that it has for the 10- and 12-point letter 'g' still need work.

To deliberately imply, indirectly suggest, or provide a clue

She hinted at the possibility of a recount of the votes.

A clue

I needed a hint to complete the crossword.

To develop and add hints to a font

The typographer worked all day on hinting her new font so it would look good on computer screens.

A small, barely detectable amount of

This entry requires a hint of irony.

{v} to allude, touch upon, intimate, point
{n} a remote suggestion, intimation, item
an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever touched her"
A hint of something is a very small amount of it. She added only a hint of vermouth to the gin = trace. to suggest something in an indirect way, but so that someone can guess your meaning hint at
a slight indication an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever touched her" drop a hint; intimate by a hint
a slight indication an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever touched her"
A remote allusion; slight mention; intimation; insinuation; a suggestion or reminder, without a full declaration or explanation; also, an occasion or motive
In dynamic addressing, an address that a node will test for uniqueness first The hint is either the last successful address the node used previously (the Macintosh keeps such a hint in PRAM) or a particular address that is specific to a particular model of device (the GatorBox always tries 128 first on LocalTalk networks)
an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
The hardest of several possible ways to do a proof
a just detectable amount; "he speaks French with a trace of an accent"
To bring to mind by a slight mention or remote allusion; to suggest in an indirect manner; as, to hint a suspicion
Did you find what you were looking for? You can also try the A-Z list, quick links, search, site help or send us feedback on how to make this a better website
If you hint at something, you suggest it in an indirect way. She suggested a trip to the shops and hinted at the possibility of a treat of some sort The President hinted he might make some changes in the government
Usually refers to a delayed attempt to assist the learner in obtaining the acceptable or correct response by supplying additional information or calling attention to certain parts of the information the learner already has
drop a hint; intimate by a hint
a slight but appreciable addition; "this dish could use a touch of garlic"
To make an indirect reference, suggestion, or allusion; to allude vaguely to something
a slight indication
Information in a computer-based font that suggests how the outlines of the fonts glyphs should be distorted in order to produce, at specific sizes, a visually appealing pixel-based rendering. Also known as hinting
(n ) In the X protocol, certain properties, such as the preferred size of a window, which the window manager might not guarantee
A hint is a helpful piece of advice, usually about how to do something. Here are some helpful hints to make your journey easier = tip
VARCHAR2(512) Text of the hint
{i} subtle suggestion, intimation, clue; barely noticeable amount
(n ) A declaration by the 1st or 2nd player indicating the approximate number of tricks the player expects to take
A hint is a suggestion about something that is made in an indirect way. The Minister gave a strong hint that the government were thinking of introducing tax concessions for mothers I'd dropped a hint about having an exhibition of his work up here If you take a hint, you understand something that is suggested to you indirectly. `I think I hear the telephone ringing.' --- `Okay, I can take a hint.'
{f} allude to, suggest indirectly, intimate
hint of
slight sign of, bit of
drop a hint
To reveal a clue or hint about something
get the hint
To take a hint
take a hint
To understand an indirect suggestion, and to act on it
take the hint
Concede to mounting evidence; wake up and smell the coffee
taken a hint
Past participle of take a hint
takes a hint
Third-person singular simple present indicative form of take a hint
taking a hint
Present participle of take a hint
took a hint
Simple past of take a hint
a hint
inkling
broad hint
clear hint, obvious clue
delicate hint
small hint, hint which is not very clear or obvious
drop a hint
imply, hint, allude, insinuate, tip off, suggest
gave him a hint
provided him with a clue
hinted
past of hint
hinter
{i} one who hints, one who intimates
hinting
present participle of hint
hinting
Instructions added to digital fonts to better fit and rasterize at lower resolutions
hinting
Ranting about a stereo system
hinting
The method of instructing a scaleable font, TrueType or Adobe Type 1, to ensure that it renders correctly in vaying circumstances
hints
(Database Tuning with the Oracle Tuning Pack)
hints
Information provided with a font that can be used to scale glyphs to various sizes
hints
1) [OBSSE] refers to an OBSSE term [FLO] refers to an FLO term [ATXF] originated from alt tv x-files, the usenet newsgroup [?] Origin unkown - more than likely ATXF 2) If it's not listed here, it's a general acronym found in usenet and/or the internet and can be found in most any FAQ online or it's something you should already know if you watch The X-Files 3) Use the "Back" button on your browser to get back to what you were reading 4) For further info on OBSSE terms and lingo, go here
hints
Information embedded to enhance the appearance of characters printed or imaged at low resolutions (72-600 dpi) ATM and True Type can make advantage of hints to render more uniformly shaped screen fonts across the character set
hints
Knife bladessharpen against edge
hints
The mathematical instructions added to digital fonts to make them sharp at all sizes and on display devices of different resolutions
hints
These are described in detail in the main manual They help the rasterizer to draw a glyph well at small pointsizes
hints
plural of hint
hints
(Database Tuning with the Oracle Tuning Pack; search in this book)
hints
third-person singular of hint
obvious hint
hint that is easily understood, broad hint
take a hint
understand what is being hinted
to drop a hint
give a clue, hint at
Türkçe - İngilizce
indic
India. Avrupa dilleri Indo-European languages
Indian, of India
Indo

Armenian is an Indo-European language. - Ermenice bir Hint-Avrupa dilidir.

Japanese is not a Indo-European language. - Japonca bir Hint-Avrupa dili değildir.

Indian

The Indians were not happy with this agreement. - Hintliler bu anlaşmadan mutlu değillerdi.

The Indian flag is called the tricolour because it has stripes of three colours – saffron, white and green. - Hint bayrağına üç renkli bayrak denir, çünkü safran, beyaz ve yeşil, üç renkli çizgileri var.

rhesus
hint yağı
Castor oil
hint sümbülü
nard
hint avrupa dilleri
indic
hint ağacı
(Botanik, Bitkibilim) satinwood
hint cevizi
(Gıda) nutmeg
hint dili
hindi language
hint gergedanı
(Hayvan Bilim, Zooloji) rhinoceros unicornis
hint gergedanı
(Hayvan Bilim, Zooloji) indian rhinoceros
hint gökkuzgun
indian roller
hint gökkuzgunu
(Hayvan Bilim, Zooloji) coracias benghalensis
hint keneviri
(Tıp) cannabis sativa
hint yarımadası
the indian subcontinent
hint-avrupa dil ailesine ait
indo-european
hint-avrupa dilleri
indo-european languages
hint-türk imparatorluğu
(Tarih) mughal
hint’-arap rakamları
(Matematik) hindu-arabic numerals
hint iran dil grubuna verilen ad
Indian name given to the Iranian language group
hint kumaşı
Indian fabric
hint müziğine özgü vurmalı bir çalgı
a percussion instrument unique to Indian music
hint tavuğu
Indian chicken
Hint Okyanusu
the Indian Ocean
Hint fakiri
fakir
Hint gökkuzgunu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: gökkuzgungiller) Indian roller
Hint okyanusu
Indian Ocean
hint ahlak kuraları
(Felsefe) dharma
hint altını
mohur
hint astrolojisi
(Astroloji) indic astrology
hint avrupa dil grubundan
Indo-European
hint avrupa dili
Aryan
hint avrupa diliyle ilgili
Aryan
hint avrupa kökenli kavim
Celt
hint avrupalı
Aryan
hint ayvası
custard apple
hint ağırlık ölçüsü
(37 kg.) maund
hint balıkçıl samuru
(Hayvan Bilim, Zooloji) lutrogale perspicillata
hint biberi tohumu
cubeb
hint ceylânı
nilgai
hint ceylânı
nilgau
hint dağ geçidi
ghat
hint dil grubuna ait
Indic
hint dilencisi
sannyasi
hint dilleri
(Dilbilim) indic linguistics
hint domuzu
guinea pig
hint edebiyatı
indian literature
hint giysisi
dhoti
hint harem dairesi
zenana
hint hayvansal yağı
ghee
hint helvası otu
catechu
hint horozu
(Veteriner) indian cock
hint hurması
tamarind
hint hurması
tamarindo
hint hıyarı
(Botanik, Bitkibilim) fructus cassiae fistulae
hint imparatoru
mogul
hint inciri
banyan
hint inciri
nopal
hint irmiği
sago
hint kadın elbisesi
sari
hint kadın elbisesi
saree
hint kamışı
calamus
hint kamışı
bamboo
hint keneviri
jute
hint kirazı
(Botanik, Bitkibilim) genus eugenia
hint kirazı
(Botanik, Bitkibilim) eugenia
hint kumaşı
(Tekstil) indian silk
hint kuşu
jungle fowl
hint köylüsü
ryot
hint leyleği
marabou
hint leyleği
adjutant stork
hint meşesi
teak
hint pasifiği
indo-pacific
hint porsuğu
ratel
hint prensi
nabob
hint romanı
indian fiction
hint sardalyası
(Denizbilim) slender rainbow sardine
hint sümbülü
(Botanik, Bitkibilim) petty morel
hint sümbülü
(Botanik, Bitkibilim) life-of-man
hint sümbülü
spikenard
hint sümbülü
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: kediotugiller) [syn.: hint sümbülü, topalak] nard, spikenard
hint sümbülü yağı
spikenard
hint sümbülü yağı
spike oil
hint sığırı
zebu
hint taflanı
(Botanik, Bitkibilim) eugenia
hint taflanı
(Botanik, Bitkibilim) genus eugenia
hint tanrıçaları
hindu goddesses
hint timsahı
mugger
hint turşusu
chutney

I tried some of the chutney. - Hint turşusunun birazını denedim.

hint tüccarı
banyan
hint tütünü
indian tobacco
hint uskumrusu
(Denizbilim) indian mackerel
hint uzunluk birimi
kos
hint yağı
(Botanik, Bitkibilim) oteuni ricini
hint yer elması
yam
hint yerelması
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Dioscoreaceae) [syn.: hint yerelması, tatlıpatates] yam
hint çalgısı
sitar
hint öküzü
zebus
hint öküzü
zebu
hint-arap sayma sistemi
(Matematik) hindu-arabic system
hint-avrupa dilbilimi
(Dilbilim) indo-european linguistics
hint’-arap sayı sistemi
(Matematik) hindu-arabic system
acılı hint baharatı
curry
acılı hint yemeği
curry
telli bir hint çalgısı
(Muzik) vina
kutsal hint destanı
Indian legends of sacred
Batı Hint Adaları
the West Indies; West Indian
Batı Hint Adalı
West Indian
acılı hint baharatı
curry powder
alfabe hint dili
alphabet hindi language
baharatlı hint salçası
chutney
batı hint adalarına ait
west indian
batı hint adalarından kimse
west indian
bulunmaz Hint/Bursa kumaşı
very rare person or thing, rara avis, rarity
inananların önüne atıldığı tekerlekli hint heykeli
Juggernaut
kaçgöç (hint)
purdah
peçe (hint)
purdah
sarı boyalı hint zamkı
gamboge
yakınlarda hint restoranı var mı
Is there an Indian restaurant nearby
hint