herhangibir

listen to the pronunciation of herhangibir
Türkçe - İngilizce
any
herhangi bir
certain

Tom certainly didn't let anyone know that he was arriving today. - Tom kesinlikle bugün geleceğini herhangi birinin bilmesine izin vermedi.

I'm not certain about anything. - Herhangi bir şey hakkında emin değilim.

herhangi bir
some

I have Tom's address somewhere. - Herhangi bir yerde Tom'un adresine sahibim.

All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man. - Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı.

herhangi bir
whatever

You have nothing whatever to be embarrassed about. - Hakkında mahcup olacağın herhangi bir şey yok.

You have nothing whatever to feel guilty about. - Hakkında suçlu hissedeceğin herhangi bir şey yok.

herhangi bir
whatsoever

Sami had no education whatsoever. - Sami'nin herhangi bir eğitimi yoktu.

You are under no obligation whatsoever to share this information. - Bu bilgiyi paylaşmak için herhangi bir zorunluluk altında değilsin.

herhangi bir
any, just any
herhangi bir
a
herhangi bir
any

Do you have any condoms? - Herhangi bir prezervatifin var mı?

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Türkçe - Türkçe

herhangibir teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

herhangi bir
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
herhangibir