hazırlıklı

listen to the pronunciation of hazırlıklı
Türkisch - Englisch
ready

I had a speech ready. - Hazırlıklı bir konuşma yaptım.

We ought to be ready for whatever comes. - Ne gelirse gelsin hazırlıklı olmalıyız.

prepared in advance: hazırlıklı bir nutuk a speech which was prepared in advance
after having made preparations in advance: Ali her zaman hazırlıklı konuşur. Ali always gives speeches that he's prepared in advance
prepared

Tom hadn't been prepared for that. - Tom onun için hazırlıklı değildi.

You must be prepared for an emergency. - Acil bir durum için hazırlıklı olmalısın.

(someone) whose preparations have been completed, prepared, ready: Biz henüz hazırlıklı değiliz. Our preparations have not yet finished
fail-safe
prepared, well-prepared
fail proof
provident
fail safe
failsafe
hazırlık
preparation

He failed in the examination for lack of preparation. - Hazırlık eksikliğinden sınavda başarısız oldu.

Have you finished your preparations for the trip? - Yolculuk için hazırlıklarını tamamladın mı?

hazırlıklı olarak
providently
hazırlıklı olma
preparedness
hazırlıklı olmak
provide
hazırlıklı olmak
brace oneself for smth
hazırlıklı olmak
be ready
harbe hazırlıklı yedek onarım takımı; harp ihtiyat yedek onarım takımı
(Askeri) war readiness spares kit; war reserve spares kit
hazırlık
provision
hazırlık
arrangement

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
preliminary
hazırlık
prep

Tom hadn't been prepared for that. - Tom onun için hazırlıklı değildi.

Most students are doing preparation for the term examination. - Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor.

hazırlık
arrange

We must make arrangements with them beforehand. - Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız.

hazırlık
(Jeoloji,Madencilik) development
hazırlık
preparedness
hazırlık
readiness; preparation, arrangement
hazırlık
{s} preparative
hazırlık
{i} Providence
hazırlık
standby
hazırlık
{s} preparatory
hazırlık
stand by
her şeye hazırlıklı olmak
keep one's powder dry
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) HAŞHAŞ
HAZIRLIKLI
Bir şey için önceden hazırlanmış olan
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) ATAD
Hazırlık
(Osmanlı Dönemi) İ'BA'
Hazırlık
anıklık
hazırlık
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
hazırlıklı
Favoriten