having interesting qualities; captivating; attractive

listen to the pronunciation of having interesting qualities; captivating; attractive
İngilizce - Türkçe

having interesting qualities; captivating; attractive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fascinating
{s} büyüleyici

Venedik'in büyüleyici bir şehir olduğunu düşünüyoruz. - We think Venice is a fascinating city.

Konuyu büyüleyici buldum. - I found the subject fascinating.

fascinating
{s} çok ilginç, çok enteresan
fascinating
büyülenme
fascinating
büyüleyerek
fascinating
çok enteresan
fascinating
etkileyici

Küresel ısınma hakkında söylediklerini etkileyici buldum. - I found it fascinating what you were saying about global warming.

O, seyahatleri sırasında çok sayıda etkileyici insanlarla tanıştı. - He met many fascinating people in the course of his travels.

fascinating
{f} büyüle

Büyüleyici görünüyor. - It looks fascinating.

Venedik'in büyüleyici bir şehir olduğunu düşünüyoruz. - We think Venice is a fascinating city.

fascinating
{s} çekici

Gerçekten bu kadar çekici miyim? - Am I really that fascinating?

İngilizce - İngilizce
fascinating
having interesting qualities; captivating; attractive