büyüleyerek

listen to the pronunciation of büyüleyerek
Türkçe - İngilizce
in a magical manner
magically
by means of magic
fascinating
charming
bewitching
enchanting
enthralling
enchantingly
fascinatingly
enthrallingly
büyüle
enthrall

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
fascinate

He was fascinated with her beauty. - O, onun güzelliği ile büyülendi.

We were fascinated by her voice. - Biz onun sesinden büyülendik.

büyüle
{f} enchanting

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

büyüle
{f} charm

They were all charmed by her song. - Onların hepsi onun şarkısı tarafından büyülendi.

That baby has charming eyes. - Şu bebeğin büyüleyici gözleri var.

büyüle
{f} bewitching
büyüle
{f} fascinating

I think it's fascinating. - Sanırım o büyüleyici.

I found the subject fascinating. - Konuyu büyüleyici buldum.

büyüle
ravish

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

büyüle
enthral

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
{f} captivating

He's a captivating speaker. - O büyüleyici bir konuşmacı.

I was up all night reading the captivating book my grandfather gave me. - Dedemin bana verdiği büyüleyici kitabı okumak için tüm gece oturdum.

büyüle
{f} fascinated

He was fascinated with her beauty. - O, onun güzelliği ile büyülendi.

I was fascinated by her beauty. - Onun güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
{f} enthralling
büyüle
{f} ravishing

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

büyüle
{f} bewitched

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

büyüle
{f} charming

Our neighbour bought himself a charming horse. - Komşumuz kendini büyüleyici bir at satın aldı.

Tom is charming and irresistible. - Tom büyüleyici ve dayanılmaz.

büyüle
enchant

Mary's explanations enchanted me and desolated me all at once. - Mary'nin açıklamaları beni büyüledi ve birdenbire beni üzdü.

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

büyüle
charmed

They were all charmed by her song. - Onların hepsi onun şarkısı tarafından büyülendi.

Everybody at the party was charmed by her grace. - Partideki herkes onun zarafetiyle büyülendi.

büyüle
spellbound
büyüle
bewitch

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

I can teach you how to bewitch men. - Ben erkeklerin nasıl büyüleneceğini size öğretebilirim.

büyüle
entranced

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
enthralled

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
hex
büyüle
entrance

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
spellbind
büyüle
captivated

You captivated me, dear. - Beni büyüledin, aşkım.

büyüleyerek