büyüleyici

listen to the pronunciation of büyüleyici
Türkçe - İngilizce
ravishing

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

bewitching
fascinating

I found the subject fascinating. - Konuyu büyüleyici buldum.

We think Venice is a fascinating city. - Venedik'in büyüleyici bir şehir olduğunu düşünüyoruz.

captivating

I was up all night reading the captivating book my grandfather gave me. - Dedemin bana verdiği büyüleyici kitabı okumak için tüm gece oturdum.

He's a captivating speaker. - O büyüleyici bir konuşmacı.

entrancing
enchanting

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

enthralling
dazzling
glamorous

She's a glamorous girl. - O büyüleyici bir kız.

challenging

It's really challenging. - O gerçekten büyüleyici.

stimulating
wizard
witching
fetching
fascinating, charming, enchanting, bewitching
fascinating, enchanting, bewitching, charming, ravishing, magical
interesting
charming

That baby has charming eyes. - Şu bebeğin büyüleyici gözleri var.

Our neighbour bought himself a charming horse. - Komşumuz kendini büyüleyici bir at satın aldı.

enchant

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

fascinate
mesmerizing
witchy
intriguing
charismatic
charmıng
mesmeric
Büyüleyici kimse
Circe
büyüleyici bir çekiciliği olan
charismatic
büyüleyici bir şekilde
witchingly
büyüleyici güzel
witch
büyüleyici kadın
siren
büyüleyici kadın
enchantress
büyüleyici kadın
dazzler
büyüleyici kimse
bewitcher
büyüleyici kimse
charmer
büyüleyici kimse
fascinator
büyüleyici stil
charm of style
büyüleyici şey
fascinator
Türkçe - Türkçe
büyüleyici