büyülenme

listen to the pronunciation of büyülenme
Türkçe - İngilizce
bewitchment, being bewitched
being captivated
entrancement
spell
being charmed, fascination, being enchanted
fascinating
enthrallment
fascination
büyüle
enthrall

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
fascinate

I'm fascinated by cats. - Kediler tarafından büyülendim.

I was fascinated by her beauty. - Onun güzelliği tarafından büyülendim.

büyülenmek
fascinated
büyülenmek
bewitched
büyüle
enchant

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

Mary's explanations enchanted me and desolated me all at once. - Mary'nin açıklamaları beni büyüledi ve birdenbire beni üzdü.

büyüle
{f} charming

Our neighbour bought himself a charming horse. - Komşumuz kendini büyüleyici bir at satın aldı.

That baby has charming eyes. - Şu bebeğin büyüleyici gözleri var.

büyüle
{f} bewitched

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

büyüle
{f} ravishing

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

büyüle
{f} enthralling
büyüle
enthral

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
{f} fascinated

We were fascinated by her voice. - Biz onun sesinden büyülendik.

I was fascinated by her beauty. - Onun güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
{f} captivating

I was up all night reading the captivating book my grandfather gave me. - Dedemin bana verdiği büyüleyici kitabı okumak için tüm gece oturdum.

He's a captivating speaker. - O büyüleyici bir konuşmacı.

büyüle
{f} enchanting

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

büyüle
ravish

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

büyüle
{f} fascinating

Ms. Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese. - Bayan Yamada büyüleyici Japon masalını düz Japoncaya çevirdi.

I think it's fascinating. - Sanırım o büyüleyici.

büyüle
{f} charm

They were all charmed by her song. - Onların hepsi onun şarkısı tarafından büyülendi.

Kate is as charming as her sister. - Kate kız kardeşi kadar büyüleyici.

büyüle
charmed

They are sitting as if charmed by the music. - Sanki müzik tarafından büyülenmiş gibi oturuyorlar.

It was his story of adventure that charmed us all. - Bizi büyüleyen onun macera hikayesiydi.

büyüle
{f} bewitching
büyülenmek
be charmed
büyüle
captivated

You captivated me, dear. - Beni büyüledin, aşkım.

büyüle
spellbind
büyüle
entrance

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
hex
büyüle
spellbound
büyüle
enthralled

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
entranced

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
bewitch

I can teach you how to bewitch men. - Ben erkeklerin nasıl büyüleneceğini size öğretebilirim.

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

büyülenmek
to be charmed, be fascinated, be enchanted
büyülenmek
be captivated
büyülenmek
to be bewitched
büyülenmek
be under a spell
Türkçe - Türkçe
Büyülenmek işi
Büyülenmek
sihirlenmek
Büyülenmek
avurtlamak
Büyülenmek
afsunlanmak
büyülenmek
Büyüleme işine konu olmak: "Düşlerimin tiyatrosuydu benim. Önümden geçerken bile büyülenirdim."- N. Cumalı
büyülenmek
Büyüleme işine konu olmak
büyülenme