having a good reputation; honourable

listen to the pronunciation of having a good reputation; honourable
İngilizce - Türkçe

having a good reputation; honourable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reputable
saygın

Tom saygın bir bayiden kullanılmış bir araba satın aldı. - Tom bought a used car from a reputable dealership.

O, saygın rasyonel ve özellikle güzel. - She is reputable, rational and above all pretty.

reputable
{s} itibarlı
reputable
saygıdeğer
reputable
tanınmış
reputable
ünlü
reputable
{s} şerefli
reputable
itibara lâyık
reputable
{s} hatırı sayılır
reputable
muhterem
İngilizce - İngilizce
reputable

He was a reputable businessman.

having a good reputation; honourable