humorously, in an amusing manner

listen to the pronunciation of humorously, in an amusing manner
İngilizce - Türkçe

humorously, in an amusing manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

facetiously
şakacı olarak
facetiously
Patavatsız bir şakayla
facetiously
(zarf) şaka yaparak
facetiously
şaka yaparak
İngilizce - İngilizce
facetiously
humorously, in an amusing manner