having a good reputation; honourable

listen to the pronunciation of having a good reputation; honourable
Englisch - Türkisch

Definition von having a good reputation; honourable im Englisch Türkisch wörterbuch

reputable
saygın

Tom saygın, değil mi? - Tom is reputable, isn't he?

Tom saygın bir bayiden kullanılmış bir araba satın aldı. - Tom bought a used car from a reputable dealership.

reputable
{s} itibarlı
reputable
saygıdeğer
reputable
tanınmış
reputable
ünlü
reputable
{s} şerefli
reputable
itibara lâyık
reputable
{s} hatırı sayılır
reputable
muhterem
Englisch - Englisch
reputable

He was a reputable businessman.

having a good reputation; honourable
Favoriten