muhterem

listen to the pronunciation of muhterem
Türkçe - İngilizce
venerable
salt of the earth
honorableness
worthy
estimable
honourable [Brit.]
respected, estimable saygıdeğer, sayın
patriarchal
worshipful
esteemed, respected, honored
honorable
reverend

People called Reverend Dan Anderson for his advice. - İnsanlar tavsiyesi için Muhterem Dan Anderson'u aradı.

august
rev

People called Reverend Dan Anderson for his advice. - İnsanlar tavsiyesi için Muhterem Dan Anderson'u aradı.

{s} honourable
reputable
hz. adem'in (a.s.) muhterem zevcesi, eşi
hz. Adam's (as) respected wife, wife
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Hürmet görmüş. İhtiram olunmuş. Kıymetli ve şerefli kimse
(Osmanlı Dönemi) hürmet edilen
Saygıdeğer, sayın
Saygıdeğer, sayın: "Bendenizle birlikte muhterem okuyucuların hepsi de güler, durur."- A. Rasim
Saygıdeğer, saygın, sayın
muhterem