asılı

listen to the pronunciation of asılı
Türkçe - İngilizce
suspended

The earth is just a sphere suspended in space. - Dünya sadece uzayda asılı duran bir küredir.

hanging, suspended
in suspense
dependent
pendant
pendulous
hanging, suspended; hanged, executed
hanging

There was a lamp hanging above the table. - Masanın üzerinde asılı bir lamba vardı.

Tom was the one who gave me the painting that's hanging above my fireplace. - Şöminemin üstünde asılı duran tabloyu bana veren kişi Tom'du.

pending
nesli origin, background
suspensory
executed
(Bilgisayar) hang

Tom enjoyed looking at the paintings hanging on Mary's wall. - Tom Mary'nin duvarında asılı resimlere bakmaktan hoşlandı.

Tom was the one who gave me the painting that's hanging above my fireplace. - Şöminemin üstünde asılı duran tabloyu bana veren kişi Tom'du.

baggy
pendent
tagged out
reliant
hanged
hung in
hung

The picture was hung upside down. - Resim baş aşağı asılı idi.

The picture is hung upside down. - Resim baş aşağı asılı.

penduline
appendant
asılı durmak
hang on
asılı olmak
impend
asılı astarı
essence, true form
asılı astarı/faslı olmamak
to be unfounded, not to be true
asılı durmak
be slung from
asılı durmak
latch on to
asılı durmak
hang
asılı durmak
poise
asılı esası/faslı yok
There is no truth in it
asılı olmak
to hang
asılı olmak
be dependent
asılı olmak
lop
asılı tutmak
dangle
asılı var
It is substantially true./It is founded on fact
asılı yok
It is not true
asılı çıkmak
to be confirmed
asılı şey
pendent
dingil altında asılı
underslung
havada asılı kalma
poise
suya asılı yaşayan mikroskobik deniz canlıları
plankton
Türkçe - Türkçe
asık
ASILI
Asılmış olan
asılı