give the reader a visual impression of; or to give a detailed account of

listen to the pronunciation of give the reader a visual impression of; or to give a detailed account of
İngilizce - Türkçe

give the reader a visual impression of; or to give a detailed account of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

describe
{f} tanımlamak

Dilbilimi dili tanımlamak için çalışan bir bilim dalıdır. - Linguistics is a science that tries to describe language.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom onun kilitli bir odadan nasıl kaçabildiğini tarif etti. - Tom described how he was able to escape from the locked room.

Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti. - Tom described the problem in detail.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
İngilizce - İngilizce
describe
give the reader a visual impression of; or to give a detailed account of