geologic time unit that is shorter than a period

listen to the pronunciation of geologic time unit that is shorter than a period
İngilizce - Türkçe

geologic time unit that is shorter than a period teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

epoch
{i} çağ
epoch
(Jeoloji) epok
epoch
dönem
epoch
an
epoch
devir
epoch
çığır

Berlin Duvarı'nın yıkılışı gerçekten çığır açan bir olaydı. - The fall of the Berlin Wall was really an epochal event.

epoch
tarih
epoch
dönüm noktası/çağ
epoch
an,tarihsel dönem
epoch
mark an epoch yeni bir devir açmak
epoch
zaman
epoch
epochal yeni bir devre ait
geologic time unit
jeolojik zaman birimi
İngilizce - İngilizce
epoch
geologic time unit that is shorter than a period

  Heceleme

  ge·o·log·ic time Unit that I·s shorter than a pe·ri·od

  Türkçe nasıl söylenir

  ciıläcîk taym yunıt dhıt îz şôrtır dhın ı pîriıd

  Telaffuz

  /ˌʤēəˈläʤək ˈtīm ˈyo͞onət ᴛʜət əz ˈsʜôrtər ᴛʜən ə ˈpərēəd/ /ˌʤiːəˈlɑːʤɪk ˈtaɪm ˈjuːnət ðət ɪz ˈʃɔːrtɜr ðən ə ˈpɪriːəd/

  Günün kelimesi

  ginglyform