gözükmek

listen to the pronunciation of gözükmek
Türkçe - İngilizce
appear
to be seen; to appear, to seem; to show oneself
to seem to be, appear to be
to be visible, be seen
to appear, come into sight, show oneself
to appear as, look like, give the impression of, create an impression of
come out
be seen
seen
show up
offer
show
gibi gözükmek
seem
birden gelmek veya gözükmek
(Askeri) pop-up
gözükme
appearance
gözükme
arrival
gözük
appear

He did not appear at all, which made her very uneasy. - O hiç gözükmedi, bu onu huzursuz etti.

Tom doesn't appear to be very religious. - Tom çok dindar gibi gözükmüyor.

Türkçe - Türkçe
Görünmek
Görünmek: "Bazen hareketleriyle pek makul, bazen âdetleriyle garip ve gülünç gözükürmüş."- A. Ş. Hisar
gözükme
Gözükmek işi
gözükmek